Artikeln är gjord i samarbete med en av Dental24s samarbetspartners.

Vävnadsbevarande åtgärder vid ex – Varför och Hur Marcus Dagnelid?

fallbeskrivning

Marcus Dagnelid, specialist i oral protetik, och chef på Dagnelidkliniken i Göteborg, tänker alltid till lite extra inför tandextraktioner.

Marcus Dagnelid

  • Förutsättningarna för att lyckas med din protetik ökar dramatiskt om du sätter in enkla benbevarande åtgärder när du extraherar. Den principen gäller vid tilltänkt implantatburen protetik, men också när tandburen- eller plattprotetik planeras. Och den kan tillämpas av alla tandläkare.

Marcus Dagnelid

I Sverige extraheras årligen över en halv miljon tänder. Själv exar Marcus flera hundra och på hans två kliniker blir det sammanlagt över åttahundra.

  • Vid extraktioner tänker vi alltid i termer av påtänkt protetisk lösning. Alla tandläkare vet att ben resorberas, och att mjukvävnaden invagineras som en konsekvens av detta. Proaktiva vävnadsbevarande åtgärder i och kring alveolen förbättrar förutsättningarna för att lyckas fullt med din behandling. Speciellt vad beträffar estetiken. Proceduren ”Ridge Preservation” är en väldigt väl dokumenterad metod med bevisat goda resultat. Men jag tror man kan säga att förfarandet är lite ”bortglömt”, åtminstone i allmänkliniken.
  • Grunden för bästa möjliga resultat är alltid den atraumatiska extraktionen. Vad vi sedan gör är mycket enkelt. Vi blandar ut ett benersättningsmaterial i koksalt och fyller upp alveolen. Sedan försluter vi med ett kollagent membran och sätter en eller ett par suturer. I stort förhindrar vi med det här lilla ingreppet att vävnaderna faller samman. Istället får vi en relativt sett mycket bättre ben- och mjukvävnadsvolym att jobba protetiskt med. På kliniken använder vi material från Purgo för att vi tycker det är bra kostnadseffektiva material.

 Efter atraumatisk extraktion fylls alveol med benersättning (Purgo)

Dagnelidkliniken jobbar både med direktbelastning efter ex, och tidig belastning efter 6-8 veckor. Men merparten av patienter får läka mellan 10-12 veckor.

  • Vi får enormt bra respons på våra Ridge Preservations. Alla våra tandläkare har metoden i sina arsenaler och tillämpar den efter indikation. Det finns ju såklart några få kontraindikationer, men också de är väl beskrivna i litteraturen.

Alveolen försluts med kollagent membran och sutur (NeoGen® och Purgo)

Hur ska man då, om man ser fördelarna, komma igång med Ridge Preservation?

  • Vi ger redan i höst 3 halvdagskurser på kliniken, den första torsdagen den 14 oktober. Några timmar i ”gött” sällskap på vår klinik. Jag behandlar en patient Live. Du får känna och klämma på material och instrument som jag använder själv. Och såklart går vi igenom litteraturen tillsammans. Efter kursen kan du komma igång direkt, så enkel och allmängiltig är metoden.

Länkar

Källa: Neoss