Artikeln är gjord i samarbete med en av Dental24s samarbetspartners.

Verkliga käkrörelser och ansiktsuttryck på den digitala patienten – tillverkning av funktionella restaurationer på bara två tandläkarbesök

digitalt arbetsflöde

Exempel på ett helt digitalt arbetsflöde baserat på tillverkningen av en provmodell. Verktygen för patientdiagnostik samt designautomatiseringarna möjliggör en exakt funktionalisering av protetiken i den digitala världen och förser patienterna med skräddarsydda restaurationer på bara två tandläkarbesök.

De senaste teknikerna och programvaruinnovationerna när det gäller inhämtning av patientdata innebär att funktionaliserade och estetiska restaurationer kan tillverkas betydligt snabbare. Artikeln visar hur ett arbetsflöde med hjälp av en provmodell (”mockup”) baserat på Zirkonzahns diagnostiska patientverktyg och designautomatiseringar möjliggör tillverkning av exakta och individuella tandproteser efter bara två besök på tandläkarmottagningen. En jämförelse mellan den tillverkade modellen och de naturliga tänderna visas också för att åskådliggöra i hur hög grad modellen kan skräddarsys och det enkla arbetsflöde som kan uppnås.

Första tandläkarbesöket

Under det första mötet registrerar tandläkaren patientens data och orala situation genom att ta 2D-bilder av ansiktet samt digitala avtryck med den intraorala scannern.

Efter besöket skickar tandläkaren registrerade data till tandteknikern som skapar en virtuell patientmapp i arkivprogramvaran och sparar och lagrar all patientinformation för framtida användning. Baserat på 2D-bilderna och de intraorala scanningarna utformar tandteknikern en första uppsättning med hjälp av Smile Creator-modulen som är inkluderad i programvaran Zirkonzahn.Modellier för att skapa en förhandsgranskning av det potentiella nya leendet.

Med Smile Creator kan tandteknikern utforma tanduppsättningen baserat på patientens naturliga tänder, alternativt använda de virtuella biblioteken med naturliga tanduppsättningar som finns i programvaran. Dessutom kan tandteknikern använda olika tandstorlekar, visa tänderna i en verklig tandfärg samt integrera olika referenslinjer i 2D-bilderna för en bättre justering av tänderna (t.ex. läpplinjen). Den kompletta uppsättningen kan därefter exporteras som en 2D- eller 3D-fil och sparas i programvaran för framtida utformningar.

 • Fig. 1 – Avtryckstagning med den intraorala scannern

 •  Fig. 2 – Registrering av patientdata i arkivprogramvaran

 • Fig. 3a – Skapande av en första uppsättning som visar tandstorlek, färg och form

 • Fig. 3b

Andra tandläkarbesöket

Under det andra besöket visar tandläkaren och tandteknikern förhandsgranskningen av det digitala leendet för patienten. Om patienten är nöjd med det estetiska resultatet fortsätter tandläkaren behandlingen i enlighet med typen av restauration. Detta demofall för att skapa en provmodell visar det arbetsflöde som generellt används för behandling av komplexa implantatfall. I dessa situationer använder tandläkaren följande verktyg för patientdiagnostik:

 • PlaneSystem® (tandteknikermästare Udo Plaster) som registrerar patientens ocklusalplan och orala situation i naturlig huvudposition (Natural Head Position)
 • Plane Analyser II som detekterar patientens verkliga underkäksrörelser för en detaljerad och skräddarsydd funktionalisering av protetiken
 • Ansiktsscannern Face Hunter 3D för en fotorealistisk digitalisering av patientens ansikte

Dessa tekniker medger reproduktion 1:1 virtuellt av patientens fysionomi och orala situation utan att tidigare information går förlorad. På detta sätt kan det tekniska och kliniska teamet fortsätta arbetet utan att patienten behöver komma på ytterligare besök för funktionella och estetiska kontroller. Detta är möjligt eftersom den registrerade informationen integrerats i designprogramvaran Zirkonzahn.Modifier. Detta innebär att tandteknikern tack vare en specifik programvarufunktion (”Real Movement”) med exakthet kan visa alla underkäksrörelser som registrerats med Plane Analyser II (öppning, stängning, protrusion, retrusion och laterotrusion) och uppnå en optimal funktionalisering av designen. Med en annan automatisering (”Face Morphing”) kan de funktionella rörelserna därefter kopplas samman med patientens fysionomi för att simulera flera ansiktsuttryck (t.ex. leende) och restaurationen utvärderas med avseende på estetik. Rörelser kan också importeras i den virtuella artikulatorn, som justeras automatiskt i förhållande till fallet, för ett eventuellt byte till det analoga arbetsflödet med frästa eller utskrivna modeller.

Vid denna tidpunkt skickar tandteknikern en pdf-fil till tandläkaren. Filen innehåller all information om designen samt de funktionella rörelser som genererats av programvaran. Efter tandläkarens slutliga godkännande fortsätter tandteknikern med tillverkningen av protesen.

 • Fig. 4 – Den orala situationen registreras med PlaneSystem®

 • Fig. 5 – Underkäksrörelserna registreras med Plane Analyser II

 • Fig. 6 – Fotorealistisk digitalisering av patientens ansikte i 3D med ansiktsscannern Face Hunter

 • Fig. 7 – Matchning av alla data för en virtuell reproduktion i 3D av patientens orala situation och fysionomi

 • Fig. 8 – 3D-visning och analys av käkrörelser med Plane Analyser II (”Real Movement”)

 • Fig. 9 – Simulering av ansiktsuttryck (”Face Morphing”)

Leverans till patienten

Patienten går till tandläkarmottagningen för att få sin restauration. Inga funktionella eller estetiska förändringar behöver göras eftersom alla kontroller utfördes på den digitala patienten med hjälp av funktionerna Real Movement och Face Morphing.

Fig. 10a, 10b – Naturligt leende resp. leende på provmodellen

Källa: Zirkonzahn