Africa Oils kvartalsrapport

Africa Oil redovisar ett resultat efter skatt på 1,15 miljoner dollar för det andra kvartalet 2017 (1,49). Resultatet per aktie uppgick till 0:00 dollar (0:00).