Åklagare: Maria Ågren borde ha åtalats

Transportstyrelsens sparkade generaldirektör Maria Ågren åtalades aldrig för brottet vårdslöshet med hemlig uppgift. Hon fick i stället strafföreläggande och böter. Nu ifrågasätts beslutet att inte väcka åtal.