Incidenter

Fler anmäler vårdskador inom tandvården

2019 gjordes 2 650 anmälningar till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf) för skador inom tandvården. Det är en ökning med nästan...


Käke sprack på patient – tandläkare mister legitimation

För en patient sprack käken av behandlingen. Tandläkaren misslyckades också ytterligare sju gånger med att leva upp till patientsäkerheten....


24 Karat-tandläkare fråntas sin legitimation

Nu återkallas legitimationen för en av de tandläkare som var verksam vid tandvårdskliniken 24 Karat i Sävsjö.


Folktandvård anmälda till IVO – använde smutsiga verktyg

Folktandvården Nyhem i Halmstad anmäls till IVO enligt lex Maria. Detta efter att tandvården kan ha använt smutsiga instrument.


Barn fick fel tand lagad

Ett barn i 10-årsåldern som skulle laga en tand på höger sida fick istället motsvarande tand på andra sidan lagad hos Folktandvården i...


Tidigare incidenter

Övriga aktuella artiklar