​​​Bättre tandhälsa hos de yngsta mål för ökat samarbete

Aktuellt

PEDODONTI: – Genom ett utökat samarbete mellan Folktandvården och primärvårdens barnvårdscentraler, bvc, hoppas vi tidigare kunna skapa goda vanor och förenkla kontakterna med vården, säger Eva Hedman vid Folktandvården.

 

Barn

Både primärvården och Folktandvården i Uppsala län arbetar förebyggande med uppdraget att skapa en så god hälsa som möjligt bland länets invånare. Folktandvården ska kalla alla barn och målsmän för samtal om tandvård innan de fyller två år. Innan dess möter barnen oftast ingen tandvårdspersonal.

 

Bvc-personalen däremot träffar nästan alla barn under deras första år. De undersöker hela barnet utifrån barnhälsovårdsprogrammet och kontrollerar exempelvis om tänder börjat dyka upp och om tandborstningen i så fall fungerar. Det ger bvc-personalen goda möjligheter att tidigt upptäcka ökad risk för karies.

Mer samordnat

Varje bvc har nu en kontaktperson på Folktandvården som de kan ringa för råd eller hänvisa familjen till.

–  Vi hoppas och tror att det känns bättre och mer samordnat för patienten, där förebyggande vård är i fokus, säger Eva Hedman.

Folktandvården stödjer primärvården med råd och material. Modellen har testats på några platser med goda resultat och kommer att spridas i övriga länet.

Källa: Landstinget i Uppsala län

Taggar
Aktuellt