20 procent mindre antibiotika skrivs ut i Folktandvården Skåne

Aktuellt

Dental24: Folktandvården Skånes arbete med att få ned antibiotikaförskrivningen har gett resultat. Det senaste året har förskrivningen minskat med 20 procent.

 

Folktandvården Skåne bedriver ett framgångsrikt arbete för att bidra till bromsad utveckling av antibiotikaresistens. De senaste siffrorna visar att förskrivningen av antibiotika minskat med 20 procent jämfört med 2012.

I våras satsade Folktandvården Skåne stort på utbildning i antibiotikaförskrivning för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna.

– Utbildning för våra behandlare är ett viktigt led i att säkerställa att antibiotika bara används när det behövs och på rätt sätt. Efter vårens utbildningssatsning sattes mål upp för hur mycket förskrivningen ska minska inom vår organisation. Målen har kommunicerats till alla våra tandläkare och de följs månatligen upp och återkopplas till samtliga behandlare, berättar Björn Neroth, divisionschef i Folktandvården Skåne.

 

Källa: Folktandvården Skåne

Taggar
Aktuellt