30 nyanlända erbjuds praktik på Folktandvårdskliniker

Aktuellt

Folktandvården Västra Götaland och Arbetsförmedlingen har ett nära samarbete för att hjälpa nyanlända in i det svenska samhället. Den 21 juni hålls ett informationsmöte för nyanlända personer med tandvårdsbakgrund från sina hemländer, om möjligheten att få en praktikplats. Praktiken genomförs under sex månader på ett tjugotal kliniker i bland annat Göteborgsområdet, Borås och Lysekil.

– Det känns självklart att hjälpa nyanlända in i det svenska samhället, det är viktigt att ta vara på deras kompetens, säger Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör Folktandvården Västra Götaland. Dessutom har vi i Folktandvården brist på personal. Vi ser det som en win-win-situation för båda parter.

Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen finns idag omkring 200 personer med tandvårdsbakgrund från länder utanför EU i Västra Götalandsregionen. Projektet mellan Folktandvården och Arbetsförmedlingen ska möta behoven från både de utländska tandläkarna och Folktandvården. Arbetsförmedlingens roll i projektet är främst att hitta kandidater som är lämpade att ingå i projektet samt till viss del finansiera praktikplatser.

– Arbetsförmedlingen är positiv till ett fördjupat samarbete med Folktandvården där vi har möjligheten att hjälpa och stötta tandvårdspersonal från länder utanför EU som har en tuff väg för att erhålla svensk legitimation. Att de får komma ut och se den svenska tandvården betyder mycket, säger Ullrica Ramsin, verksamhetssamordnare i etableringen i nordvästra Götaland, Arbetsförmedlingen.

Vilka arbetsuppgifter som personerna kommer att utföra på klinikerna under praktiktiden varierar beroende på den kompetens och bakgrund som personen har.

– Vi gör individuella bedömningar men generellt kan praktikanterna inte utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation, säger Gunnar Eriksson. Ett mål vi har är att de personer som får praktik på någon av våra kliniker får erfarenhet från svensk tandvård och inblick i hur vårt system fungerar, kontakter med det svenska samhället och förhoppningsvis blir inspirerade till att antingen söka svensk tandläkarlegitimation eller till tandsköterske- eller tandhygienistprogrammet.

 

Källa: Ftv Västra Götaland

 

Relaterad artikel: Sista pusselbiten i mödosam väg till svensk legitimation >>

Taggar
Aktuellt