9 miljoner till forskningsprojekt om självupplösande implantat

FORSKNING

Professor Ann Wennerberg får 9,3 miljoner i forskningsanslag av Vetenskapsrådet. Projektet är över fyra år och ska kartlägga hur materialet i implantat kan upplösas och ersättas av ben.

Ann Wennerberg

Det är fantastiskt roligt och en stor ära. Konkurrensen var hård och beviljnings-procenten låg, så jag är jätteglad, säger Ann Wennerberg.

— Tidigare har jag studerat hur materialet påverkas. I den här studien ska vi titta på hur benet påverkas av implantatet. Hela omvandlingsprocessen från att man sätter in en magnesiumbaserad konstgjord skruv till att den försvunnit och ersatts av kroppsegna vävnader, säger Ann Wennerberg som är professor i oral protetik vid Malmö högskola.

Forskningsprojektet är ett samarbete med forskare i Hamburg, som utvecklar materialet i implantatet som ska testas, och Max 4-laboratoriet för kärnfysik och acceleratorfysik  i Lund. Den biologiska utvärderingen görs på Malmö högskola.

Bildteknik avgörande

Tekniken är i sig inte helt ny men det har inte tidigare funnits tillgång till den högupplösta bildbehandlingstekning som krävs, och som nu Max 4 kan tillhandahålla.
— Vi hoppas få en ökad förståelse för hur materialet optimeras och smälter ihop och triggar benet att ersätta implantatet. Upplösandet av materialet och nybildandet av benet ska helst gå i samma takt, säger Ann Wennerberg.

Färre ingrepp

Ett viktigt syfte med forskningen är att nå fram till en teknik som gör att patienten inte behöver genomgå ytterligare ingrepp.
— Rent mänskligt är det förstås skönt om vi kan komma från oro och lidande i samband med ett ingrepp. Det finns också alltid en viss risk med operationer och att söva patienter, säger Ann Wennerberg.
—  Förutom att få fram en bra produkt till tandvården, hoppas jag också att vi genom ett bra resultat ska få fram ett par avhandling av riktigt bra kvalitet.

Text: Magnus Jando

Källa: Malmö Högskola

Taggar
FORSKNING