Adhese Universal för en pålitlig hög bondingstyrka på vått och torrt dentin

Produktnyheter

PRODUKTNYTT: Den kliniska framgången med ett adhesiv är ofta beroende av arbetstekniken. Adhesiv som bygger på totalets-teknik kräver vanligtvis ”wet bonding” teknik. Adhesivet ska då appliceras på etsat och lätt fuktigt dentin, för att undvika uttorkning. Att hitta rätt avvägning mellan hur blött eller torrt dentinet ska vara för att skapa tillräcklig bondingstyrka, är ofta mycket krävande.

 

Adhese Universal fungerar effektivt på både vått och torrt dentin. Hydrofila och hydrofoba egenskaper är kombinerade i en välbalanserad lösning. Adhese Universal är extremt tolerant mot fukt och penetrerar effektivt in i dentintubuli. Under appliceringstiden säkerställs det att dentinet återfuktas av de hydrofila monomererna och vattnet, så att adhesivet kan infiltrera in i kollagenet. Ett homogent och jämnt skikt skapas även om adhesivet tunnas ut med en stark luftbläster. När skiktet har polymeriserats, har en optimal försegling av dentintubuli skapats.

Adhese Universal Wet & Dry

Fungerar effektivt på torrt och fuktigt dentin: Adhese Universal

 

Höga värden på bondingstyrkan

Bondingstyrkan på Adhese Universal till dentin förblir oförändrad även efter etsning med fosforsyra, både om ytan övertorkas eller om den är för våt. Detta ger en säker och tillförlitligt hög bondingstyrka på vått och torrt dentin – oberoende av etsning eller appliceringsmetod. Den höga tekniktoleransen på Adhese Universal har bekräftats i en nyligen utförd studie (Singhai et al., University at Buffalo, USA 2014). Denna studie undersökte bondingstyrkan på vått, torrt och uttorkat dentin för sex adhesiver från olika tillverkare. Resultatet: Adhese Universal uppnådde genomgående höga värden på bondingstyrkan, oberoende av skicket på dentinet.

För mer information >>

Adhese® är ett registrerat varumärke från Ivoclar Vivadent AG.

 

Mera nyheter från Ivoclar Vivadent:

Monobond Etch & Prime: Ets och silanisering i ett enkelt steg

Världens första självetsande glaskeramiska primer förkortar förbehandlingen av dentala restaurationer. Rätt konditionering av bondingytan på restaurationer är en känslig del av det adhesiva cementeringsarbetet. Konventionella glaskeramiska restaurationer konditioneras genom att man först etsar kontaktytorna med fluorvätesyra och sedan applicerar silan som fungerar som ett ihopkopplande medel.

Etsning med fluorvätesyra börjar dock bli mindre populärt p.g.a. den toxiska risken. Monobond Etch & Prime är en-komponents primer till keramer, som gör det möjligt att silanisera de glaskeramiska ytorna i ett enkelt arbetssteg. Tack vare den innovativa blandningen av en ny keramisk konditionerare och ett silan i samma lösning, behövs endast en produkt till konditioneringen av glaskeramer. Denna effektiva kombination förkortar avsevärt förbehandlingen av glaskeramiska restaurationer jämfört med konventionella metoder. Arbetssättet förenklas och risken för fel minskar. Med den nya primern skapas dessutom en stark och hållbar bindning.

Etsning med fluorvätesyra börjar dock bli mindre populärt p.g.a. den toxiska risken. Monobond Etch & Prime är en-komponents primer till keramer, som gör det möjligt att silanisera de glaskeramiska ytorna i ett enkelt arbetssteg. Tack vare den innovativa blandningen av en ny keramisk konditionerare och ett silan i samma lösning, behövs endast en produkt till konditioneringen av glaskeramer. Denna effektiva kombination förkortar avsevärt förbehandlingen av glaskeramiska restaurationer jämfört med konventionella metoder. Arbetssättet förenklas och risken för fel minskar. Med den nya primern skapas dessutom en stark och hållbar bindning.

Monobond Etch & Prime

 

Optimalt matchade

Monobond Etch & Prime utgör tillsammans med Adhese Universal, Variolink Esthetic och IPS e.max ett oslagbart team vid framställningen av keramiska restaurationer. Produkterna från Ivoclar Vivadent är optimalt koordinerade med varandra och underlättar för framgångsrik framställning och applicering.

Monobond® är ett registrerat varumärke från Ivoclar Vivadent AG.

 

Källa: Pressmeddelande Ivoclar Vivadent