Adhesiv med integrerad desensibiliseringseffekt

PRODUKTNYHET

Adhese Universal är en ljushärdande enkomponents-adhesiv för direkta och indirekta restaurationer, kompatibel med alla etstekniker. En integrerad desensibiliseringseffekt förhindrar vätskerörelse i dentintubuli och risken för mikroläckage och postoperativ sensibilitet minimeras.

Vätning och infiltration av dentintubuli sker vid kontakt med adhesivens hydrofila lösningsmedel och metakrylatmonomerer under fuktiga och torra förhållanden. Dessutom fäller syrakomponenterna i dentinet ut som olösliga kalcium-salter, vilket underlättar mekanisk blockering och försegling av dentinkanalerna. Den här integrerade ”desensibiliserande effekten” förhindrar vätskerörelser i dentintubuli och minskar därmed risken för mikroläckage och postoperativ sensibilitet.

Adhese Universal reducerar vätskerörelser i dentintubuli.

Integrerat skydd mot hypersensitivitet i dentinet
Adhese Universal ger en effektiv mekanisk blockering och förseglar dentintubuli under våta och torra förhållanden. Resultatet blir ett homogent tunt adhesiv-skikt med utpräglade resin-taggar som tillförlitligt förseglar dentinet. Vätskerörelse i dentinkanalerna och postoperativ känslighet som är associerad med denna rörelse förhindras.

Adhese® är ett registrerat varumärke hos Ivoclar Vivadent AG.

Källa/för mer information:

Ivoclar Vivadent AB
Dalvägen 14
169 56 Solna
Tel. 08-514 93 930

E-mail: info@ivoclarvivadent.se
www.ivoclarvivadent.se

Taggar
PRODUKTNYHET