AESIC- europeisk organisation för hygien och smittskydd

Aktuellt

AESIC är en europeisk organisation för information om hygien och smittskydd inom tandvården. AESICs ambition är att bli den ledande organisationen för information om säkerhet, smittskydd och hygien för alla som är engagerade inom tandvården – högskolor, företag, politiker och kliniker.

AESIC bildades informellt 2007 och den interimistiska styrelsen har främst arbetat med att etablera organisationen.

För några veckor sedan hade AESIC sin första konferens där tre huvudämnen diskuterades:

  • Antibiotikaresistens
  • Europanormer – är de grundade på vetenskap eller tro?
  • Kan varje EU-medlem följa sina egna riktlinjer eller måste man följa EU- normerna?

Vid konferensen valdes en formell styrelse som ersatte den interimistiska.

Ordförande: Andrew Smith, Senior lecturer, University of Glasgow

Kassör: Michel Paten, bolagsstyrelsen, W&H

Sekreterare: Richard Musgrave, marknadschef, Schülke (UK)

Redaktionskommitté: Mikael Zimmerman , docent Karolinska Institutet, Stockholm

Övriga medlemmar: Lone Jager Lindquist, VD Nitram Dental

Charles Meadows, VD W&H (UK)

Noam Tamir, koncernchef, Smile-on

 

För att bli medlem går man in på AESICs hemsida www.aesic.eu och klickar på ikonen Register now.

År 2011 är gratis för personer som registrerar sig för ett personligt medlemskap före 31/12 2010!

Taggar
Aktuellt