Åhrens Dental ifrågasätter Läkemedelsverket tolkning av EU:s direktiv om försäljning och användning av tandblekningsprodukter

Aktuellt

Från den 31 oktober 2012 gäller nya regler för tandblekningsprodukter till följd av ett nytt EU-direktiv. Enligt EU är tandblekningsprodukter kosmetiska produkter och omfattas av bestämmelserna för kosmetika- och hygienprodukter.

Direktivet gäller för produkter som avger frigjort väteperoxid mellan 0,1 och 6,0%.
Produkter som överstiger dessa koncentrationer anses inte vara säkra och får inte säljas inom EU/EES. Tandblekningsprodukter är inte medicinsktekniska produkter och ska inte CE-märkas som sådana.

 

Åhrens Dental fortsätter att sälja CE-märkta tandblekningsprodukter

Åhrens Dental fortsätter att sälja produkterna Opalescence Boost 40% och Opalescence Endo 35%, vilka de hävdar är godkända medicintekniska produkter som får användas av tandläkare. De baserar sitt agerande på ett utslag i en tysk domstol som slagit fast att produkterna kunde vara Medical Devices och CE-märkta och därför fortfarande är lagliga att användas och säljas i EU.

Ord står mot ord

Enligt svenska Läkemedelsverket är samtliga produkter för tandblekning som är CE-märkta som medicinteknik felaktiga oavsett vilken koncentration blekmedel de innehåller.

 

Fortsättning lär följa…

 

Tidigare artikel kring nya direktiv kring blekning av tänder ››

Taggar
Aktuellt