ALF-medel till Malin Ernberg och Anders Gustafsson

Personnytt

Docent Malin Ernberg och professor Anders Gustafsson har tilldelats medel från ALF-medicin för 2012. Detta är första gången ALF-medel tilldelats odontologiska projekt.

Malin Ernberg får tillsammans med med dr Britt Hedenberg-Magnusson, Eastmaninstitutet och professor Martin Schalling vid KI 600 000 kr för projektet: Betydelse av genetiska varianter i serotoninsystemet för patogenes, behandling och utfall vid långvarig muskelsmärta.

Anders Gustafsson får tillsammans med Tülay Lindberg och Thomas Modéer 400 000 kr för projektet: Adverse effects of oral health on chronic inflammatory conditions: Obesity, Rheumatic arthritis and Crohn’s.

Källa: KI

Taggar
Personnytt