Allt fler svenskar läser till tandläkare utomlands

Aktuellt

Samtidigt minskar antalet som examineras från tandläkarutbildningen i Sverige. Läsåret 2010/2011 examinerades 206 tandläkare från de svenska tandläkarskolorna jämfört med 217 föregående läsår *. Dessutom antogs det läsåret 2010/2011 något färre studenter (318) än året innan (323). *

Balanserad tillgång på tandläkare?

Sveriges Tandläkarförbund har länge hävdat att det råder balans på antal tandläkare i Sverige. Detta trots att antalet tandläkare beräknas minska från c:a 7 400 till 5 800 d.v.s. en minskning med 1 600 tandläkare i samband med stora pensionsavgångar de närmaste fem åren. Svenska Tandläkarförbundet talar ofta om ”balans” i tillgången på tandläkare men allt mer tyder snarare på en obalans.

Tandläkarutbildningen byggs ut med 12 nybörjarplatser 2012 och ytterligare 40 platser planeras kommande år **. Frågan är om detta täcker räcker för att täcka behovet om fem år.

 

Fler blir allt äldre med tänderna i behåll

Visserligen har vi svenskar fått allt bättre tandstatus på senare år men samtidigt har allt fler invånare fler tänder att vårda.

 

Nödvändigt med arbetskraftsinvandring av utländska tandläkare

Förmodligen räcker det inte med att vi utbildar fler svenska tandläkare utomlands. Vi behöver sannolikt också en ökad arbetskraftsinvandring av utländska tandläkare. Något som t.ex. folktandvården i flera regioner redan har insett.

 

Källor:
*   Sveriges Tandläkarförbund oktober 2011
** Pressmeddelande Utbildningsdepartementet 13 september 2011
SVT

Text: Per Ahlberg

Taggar
Aktuellt