Allt fler väljer frisktandvård

Aktuellt

I stort sett alla landsting erbjuder nu frisktandvård och antalet abonnemang har ökat med cirka 32 procent det senaste året, visar den senaste kartläggningen.

Per den 30 april 2011 fanns cirka 377 200 abonnemang tecknade i de 20 landsting som erbjöd frisktandvårdsabonnemang. Detta är en ökning på drygt 91 500 abonnemang jämfört med år 2010.

Frisktandvård eller abonnemangstandvård är en regelbunden, hälsofrämjande och behovsbaserad tandvård. Patienten undersöks och placeras i en riskgrupp beroende på sin tandhälsa och bedömt vårdbehov. Patienten betalar sedan en fast årlig eller månatlig avgift utifrån sin riskgrupp.

Sveriges Folktandvårdsförening beslutade år 2008 att verka för ett successivt införande av en gemensam nationell modell för frisktandvård. Antal landsting och regioner anslutna till den nationella modellen för frisktandvård var vid undersökningstillfället 19. Läs mer om resultaten av kartläggningen och den nationella modellen för frisktandvård i bilagan nedan.

Kartläggning av frisktandvården 2011 (pdf-fil)

 

Källa: SKL

Taggar
Aktuellt