Anders Jonsson ny kvalitetschef på Praktikertjänst

Personnytt

Anders Jonsson har utsetts till ny kvalitetschef i Praktikertjänst. Han har arbetat som tandläkare i närmare 35 år och varit verksam i Praktikertjänst i cirka 30 av dessa. Anders Jonsson tar plats i koncernledningen och tillträder senast den 1 mars 2019.

Anders Jonsson har lång erfarenhet av att vara såväl tandläkare som ägare och verksamhetschef inom Praktikertjänst. Han har dessutom under flera år varit knuten till kvalitetsavdelningen som anmälningsansvarig inom tandvård. Anders Jonsson var även styrelseordförande i Praktikertjänst mellan 2002 och 2014.

– Det är väldigt glädjande att Anders Jonsson har tackat ja till att ta sig an rollen som kvalitetschef i Praktikertjänst. Han har både klinikerns och verksamhetschefens perspektiv, men också koncernens och lagstiftarens, och det är viktigt. Anders Jonsson kommer nu att fokusera helhjärtat på kvalitetsfrågor och bidra till att ökad kvalitet i alla led, säger Praktikertjänsts vd och koncernchef Erik Strand.

– Under de senaste dryga 20 åren har regelverken kring både tandvård och hälso- och sjukvård blivit mer omfattande och det ställs högre krav från både patienter och myndigheter. Kvalitetsfrågor är därför helt centrala för Praktikertjänsts framtida tillväxt och fortsatta framgångar. Den här tjänsten kommer att vara både spännande och utmanande och jag ser verkligen fram emot att vara en del i att utveckla kvalitetsarbetet ytterligare, säger Anders Jonsson, tillträdande kvalitetschef på Praktikertjänst.

Tillsammans med en kollega driver Anders Jonsson Tandvården Hisinge Hus, en verksamhet han kommer att lämna innan han tillträder tjänsten som kvalitetschef.

 

Källa: Praktikertjänst

Taggar
Personnytt