Anders Molander ny chef för Forskning och utbildning i Gbg

Personnytt

Den nya tandvårdschefen för Forskning och utbildning inom Folktandvården heter Anders Molander. Han har lång erfarenhet av att arbeta med samverkansfrågor mellan Folktandvården och institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin.

Anders Molander blir därmed chef för grundutbildningsklinikerna, Folktandvårdens Forskningscentrum och för Odontologiskt kompetenscentrum. Han tillträdde den 1 september.

Folktandvården i Västra Götaland bedriver forskning i nära samarbete med institutionen för odontologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. I dag pågår ett trettiotal kliniska forskningsprojekt runt om i regionen. I samverkan bedrivs grundutbildningar och ST/PG-utbildningar på regionens kliniker.

Taggar
Personnytt