Andreas Cederlund blir chef för specialisttandvården på Ftv Stockholm

Personnytt

Andreas Cederlund, idag klinikchef för röntgenavdelningen på Folktandvården Eastmaninstitutet, blir ny områdeschef för specialisttandvården på Folktandvården Stockholm.

Andreas Cederlund är specialisttandläkare, doktor i odontologi och har bland annat varit ordförande i Riksstämmenämnden som årligen arrangerar den Odontologiska riksstämman. Andreas har tidigare haft en roll som sakkunnig på Socialstyrelsen och arbetat på bland annat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Men han har hela tiden haft en fot kvar inom specialisttandvården på Folktandvården Stockholm, där han fått sin specialistutbildning och doktorandutbildning. För drygt ett år sedan år sedan kom han tillbaka till Folktandvården Eastmaninstitutet på heltid, då i rollen som klinikchef för röntgenavdelningen. Nu har Andreas Cederlund utsetts till områdeschef för Folktandvården Stockholms specialisttandvård och kommer att efterträda Susann Kähäri Anerfält, som går i pension efter sommaren.

Folktandvården Stockholms specialisttandvård har tre huvudsakliga uppdrag; klinisk verksamhet, utbildning, forskning och utveckling. Man tar varje år emot cirka 27 000 barn och vuxna, de allra flesta på Folktandvården Eastmaninstitutet men även på specialisttandvårdsklinikerna i Norrtälje, Sollentuna, Handen och Södertälje.

Andreas Cederlund beskriver att ett stort och gott arbete har lagts ned av alla medarbetare för att bygga samman specialisttandvården till en väl fungerande verksamhet med god samverkan.

– Digitaliseringen av arbetsprocesser fortsätter och kommer bli allt viktigare. Forskning och utbildning får allt större betydelse och vi kan vara stolta över den goda vård vi ger våra patienter, säger Andreas Cederlund.

Källa: Folktandvården Stockholm

Taggar
Personnytt