Ändringar i tandvårdsstödet

Tandvårdsstöd

Den 15 januari 2018 inför TLV ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd i tandvårdsstödet.

Ändringarna görs för att att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Regelverket utökas med ett antal åtgärder och regler:

  • ett nytt tillstånd för tandsten på tänder eller implantat och tre nya åtgärder för borttagning av supragingival tandsten
  • ytterligare en åtgärd och ett nytt allmänt råd för sjukdoms- och smärtbehandling
  • ett nytt tillstånd för traumatiserande ocklusion
  • en ny åtgärd för akut endodontisk behandling hos annan behandlare
  • en ny regel som tydliggör stödens placering och extensionsled vid tandstödd protetik.

Tandreglering

TLV har sett över regelverket för tandreglering inom tandvårdsstödet. Det innebär mindre justeringar i flera tillstånd, en ny åtgärd och tydligare begränsningar mellan åtgärderna. Ändringarna medför att något fler patienter kan få tandregleringsbehandling inom tandvårdsstödet.

Omräkning av referenspriser till 2018

En omräkning av alla referenspriser har gjorts. Den nya referenspriserna finns i föreskriften, HSLF-FS 2017:39. Det finns också en separat referensprislista där även det dentala material som referenspriserna beräknats på framgår, se länk till Referensprislista i vänster meny.

Beloppsgränser

Beloppsgränserna i högkostnadsskyddet är oförändrade 3.000 respektive 15.000 kronor även efter den 15 januari 2018.