Ändringar i tandvårdsstödet fr.o.m. 15 januari 2019

TANDVÅRDSSTÖDET

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket.

De ändringar som de flesta inom tandvården kommer att komma i kontakt med är:
  • Förtydliganden i åtgärderna för basundersökning,
  • Åtgärd 122 för röntgendelstatus tas bort och ersätts med två nya åtgärder, 127 och 128 för delstatus av olika storlek.
  • Omgörningstiden ändras till tre år för de åtgärder där den tidigare varit två år.
  • En ny åtgärd för integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona tillförs. Det innebär nya möjligheter för patienter att få ersättning när en separat implantatkrona skruvas fast.

Källa: TLV