Angående regeringens satsningar på tandvården under 2018

Insändare

För unga vuxna och för äldre från 65 år höjdes ATB 2018 till 600 kr. För övriga höjdes det till 300 kr. Samtidigt påverkades karensbeloppet i högkostnadsskyddet. Tidigare ökade karensbeloppet med 150 respektive 300 kr, då man utnyttjade sitt ATB, nu ökar karensbeloppet med 300 resp. 600 kr. Sålunda måste man ta reformen 2018 med en nypa salt. Patienter med litet tandvårdsbehov gynnas av ett högre ATB, men för patienter som har ett stort behov av tandvård och når upp till högkostnadsskyddet ökar karensbeloppet med ATB och patienten tjänar inget på reformen.

Detaljerad förklaring:

Det finns ett litet matematiskt fel i tandvårdreformen beträffande beräkningen av karensbeloppen.

Om du får en behandling hos din tandläkare och får ditt ATB avdraget på kostnaden, dras samtidigt ditt ATB från ditt samlade referensbelopp för behandlingsåret. Som patient måste du då tjäna in 3000 kr + ATB-beloppet för att nå den verkliga gränsen för rabatt enligt högkostnadsskyddet.

Förut när ATB var 150 kr respektive 300 kr var det svårt att upptäcka för patienten, men nu när ATB har höjts gör det skillnad.

Om du t.ex. är över 65 år så måste du komma över 3000 + 600 kr i ackumulerat referenspris innan du får något tandvårdsstöd i högkostnadsskyddet.

När systemet uppfanns gjorde man troligtvis fel när man räknade bort erhållen ATB i det ackumulerade referenspriset, något som också gjorde beräkningen av rabatterna krångligare för gemene man.

Slutsatsen är att patienten som bara gör behandlingar som underskrider högkostnads-skyddet har fördel av ett höjt ATB, medan en patient med ett mer omfattande behandlings-behov, som når upp till ackumulerat referenspris på 3000 kr + ATB, har ett oförändrat tandvårdsstöd jämfört med före 15 april 2018. Därför kan man ifrågasätta totalkostnaden för ATB-reformen 2018.

Växjö den 9 oktober 2018

Leg. Tdl. Auxy Franzén

Auxy´s Tandklinik, Storgatan 17, 352 30 Växjö, tel. 0470 -152 45

Taggar
Insändare