Ann André Bergmann ny ordförande i SACD

Företagsnytt

SACD har utsett tandtekniker Ann André Bergmann till President på ett år. Ann är verksam som Keramiker och Business Relationship Manager vid T.I.C., Tandteknik i Centrum AB, Malmö. 

Ann André Bergmann

Ann André Bergmann

Ann André Bergmanns specialområde är dentalkeramik. Hon är också en efterfrågad föreläsare, främst inom ”estetik och funktion och dentala keramer.”

Som President kommer Ann André Bergmann att betona vikten av kommunikation. Hon vill se kommunikation som ett vidare begrepp än enbart utbyte av information.

”Fullödig kommunikation i samtliga led – från första patientbesök till avslutad behandling – är en förutsättning för bästa slutresultat”, säger Ann André Bergmann.

Ann André Bergmann nås på: 040-642 12 22 eller 0765-42 12 22

 

SACD – Swedish Academy of Cosmetic Dentistry bildades 2003.
SACD anordnar kurser och vidareutbildning för all slags tandvårdspersonal. 

Läs mer om SACD

 

Taggar
Företagsnytt