Antiapnéskenor – en dental lösning för sjukdomen sömnapné

Mässnytt / Riksstämman

http://dental24.se/index.php/dentalkanalen/soemnapne-5-fragor-foer-tandlaekaren-vid-diagnossaettning

Sömnapné, dvs. ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen ofta förknippade med kraftig snarkning, är på god väg att bli en folksjukdom i storlek jämförbar med diabetes.

 

I dagsläget beräknas ca 300 000 svenskar lida av sömnapné och i takt med en allt tyngre och åldrande befolkning lär den siffran öka. Dock kan sömnapné med goda resultat behandlas av den dentala metoden antiapnéskena som ett alternativ till den medicinska standardbehandlingen CPAP (continuous positive airway pressure).

Tandläkare har alltså en viktig roll att fylla. Speciellt med tanke på att det på många håll i landet är långa köer för att få komma till ett sömnlabb för att få diagnos och behandling. Den obehandlade sömnapnoikern är ofta väldigt dagtrött, och brottas inte sällan med koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, nattliga svettningar och urinträngningar. Andningsuppehållen innebär att sömnapnoikerns blod är lågt syresatt, vilket i sin tur är en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar och diabetes. Snarkningarna och andningsuppehållen brukar dessutom oroa och störa sängpartnerns sömn.

Behandling av sömnapné ger en omedelbar positiv effekt för såväl den drabbade som hans eller hennes sängparter. Just antiapnéskenor är att föredra när det gäller mild-medelsvår sömnapné.  En stor fördel är att antiapnéskenor är lätta för patienterna att vänja sig vid.  I vissa fall används de även samtidigt med CPAP.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård bedöms sömnapné som ett tillstånd med hög prioriteringsgrad för behandling av tandläkare. Tillståndet har bedömts som allvarligt och åtgärden som tandvården kan göra som viktig (prioriteringsnivå/rekommendation 3).

Det finns alltså ingen orsak till att vänta med att börja behandla denna växande grupp patienter. Behovet är stort, resurserna inom sjukvården begränsade, och det finns en enkel men effektiv dental behandlingsmetod till detta medicinska problem.

 

Apneskena

 

Titeringsbara antiapnéskenan Narval från ResMed presenteras på Swedental i monter B01:29

 

För mer information om sjukdomen sömnapné se www.somnapne.se

Tidigare artiklar om sömnapné på Dental24; Sömnapné – 5 frågor för tandläkaren vid diagnossättning ››

Text: Bodil Czarnecki
frilansskribent Miliax