ApoEx köper affärsområde Apotek Hjärtat

Företagsnytt

ApoEx har tecknat avtal med av ICA Gruppen helägda Apotek Hjärtat om att köpa bolagets vård- och omsorgsverksamhet. Affärsområdet omsatte under 2014 cirka 830 Mkr, och affären väntas vara slutförd under det tredje kvartalet.

Vård- och omsorg utgör ett affärsområde inom Apotek Hjärtat som försörjer sjuk- och hälsovården i flera regioner och landsting, liksom ett antal privata vårdgivare, med läkemedel och farmaceutiska tjänster. Idag finns avtal med 8 av 21 landsting/regioner i Sverige. I affärsområdet ingår även Apovet, med en stark position på den svenska marknaden för djurläkemedel.

Köparen ApoEx är som landets största privatägda leverantör av läkemedel till vården verksamt inom samma områden.

–  Detta förvärv såväl kompletterar som stärker ApoEx kunderbjudande. Det ligger dessutom i linje med vår strategi för fortsatt hög tillväxt. Vi är väldigt glada över att kunnat genomföra ApoEx första förvärv, säger Jens Berlips, vd och grundare av ApoEx.

Apotek Hjärtats affärsområde Vård- och omsorg omsatte under 2014 ca 830 Mkr. Affären väntas vara slutförd under tredje kvartalet.

Om ApoEx

ApoEx är en distributör av läkemedel och förbrukningsvaror till vårdaktörer i Sverige. Försäljning sker till såväl offentlig som privat sektor. Bolaget grundades 2009 av bröderna Jens och John Patrick Berlips. Idag har ApoEx cirka 120 anställda, fler än 4 500 kunder och en omsättning om cirka 1,7 miljarder kronor. För mer information, se www.apoex.se.

Om ICA Gruppen AB

ICA Gruppen AB (publ) är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och sedan januari ingår Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även det helägda portföljbolaget inkClub, samt det delägda portföljbolaget Hemtex. För mer information se www.icagruppen.se

 

Pressmedelande: ApoEx/ICA Gruppen

Taggar
Företagsnytt