Årets Sverkerpris går till Björn Zachrisson

utmärkelse

Årets Sverkerpris går till Björn Zachrisson, professor i ortodonti bosatt i Norge.

Motivering:
Björn Zachrisson och Sverker möttes första gången vid en kurs i Gausdal i Norge 1991 och detta första möte resulterade i att de tillsammans under 20 år kom att resa världen runt och sprida kunskap och förmedla vikten av interdiciplinärt samarbete vid minimal invasiv behandling.

Vid deras första möte insåg de att genom att inkorporera ortodonti i allmänpraxis kan man undvika extensiva preparationer och därmed spara tandsubstans som gör att man får en bättre gingival estetik och ett bättre estetiskt slutresultat.”

Priset delas ut vid Sverkerdagen den 15 februari i Stockholm.

Källa: Sverkerkommittén inom ADSS (American Dental Society of Sweden) och GTS (Göteborgs Tandläkare-Sällskap)

Taggar
utmärkelse