Att vara gästforskare vid NIOM

FORSKNING

En gång per år utlyser NIOM gästforskarställningar med syfte att främja nordiskt forskningssamarbete och skapa kontaktnät mellan unga forskare i Norden.
Forskarställningarna kan sökas av både juniora och seniora forskare för egna projekt inom området dentala och medicinska biomaterial.

NIOM tillhandahåller all vetenskaplig apparatur och handledning för forskning inom toxikologi, mikrobiologi, kemi, fysik, metallurgi och klinisk forskning. Ansökan kan göras för perioder om 3-6 månader.

Maria Kassapidou ger här en personlig beskrivning över sin tid som gästforskare vid NIOM (Nordiska Institutet för Odontologisk Materialforskning i Oslo).

Källa: NIOM

Taggar
FORSKNING