Avsevärd förbättring av munhälsan hos medelålders kvinnor

Avhandling

Nästan var femte 50-åriga kvinna var helt tandlös år 1968. År 2004 hade istället bara 0,3 procent av kvinnorna i samma ålder tappat alla tänder, och i genomsnitt hade de dubbelt så många tänder kvar. Munhälsan har förbättrats avsevärt hos medelålders kvinnor i Göteborg, visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin

I sitt avhandlingsarbete har Anette Wennström, leg. tandläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, undersökt hur munhälsan har förändrats hos kvinnor i ett 36-årigt perspektiv, och hur psykologiska och sociala faktorer har påverkat hälsan.

– De undersökta grupperna av kvinnor, 38 och 50 år gamla, hade betydligt fler tänder kvar samt mindre karies och tandlossning 2004 jämfört med 1968, säger Anette Wennström.

I genomsnitt hade 50-åringarna 2004 dubbelt så många tänder kvar som 50-åringarna år 1968.

– 1968 var 18,2 procent av de 50-åriga kvinnorna helt tandlösa, jämfört med bara 0,3 procent år 2004.

I relation till socioekonomisk status kvarstod skillnaderna däremot. Medelålders kvinnor med högre utbildning och högre socialklasstillhörighet uppvisar en bättre tandhälsa, visar avhandlingen.

– En god hälsorelaterad livskvalitet var förknippat med bättre munhälsa, medan en hög tandvårdsrädsla var relaterat till sämre munhälsa, säger Anette Wennström.

Även huruvida stress påverkar munhälsan undersöktes i avhandlingen. Den upplevda mentala stressen har ökat anmärkningsvärt under perioden, men något generellt samband mellan stress och munhälsa kunde däremot inte påvisas.

Epidemiologiska studier är viktiga för att utvärdera förbättringar eller försämringar av munhälsan över tid, vilket kan ge vägledning till vilka resurser som behövs på olika områden.

– Att olika psykosociala faktorer också kan påverka munhälsan är viktigt att belysa för att bättre kunna förstå individers beteende, förväntningar och uppfattningar av tandvård. Men också för att förstå hur olika psykologiska och sociala faktorer påverkar människors hälsa. På sikt kan resultaten leda till förbättrad munhälsa och välbefinnande både på individ- och samhällsnivå, säger Anette Wennström.

Fakta om Kvinnostudien
Resultaten är baserade på ”Kvinnostudien”, en stor populationsundersökning av kvinnor i Göteborg. Den startades 1968 av läkaren Calle Bengtsson som senare blev den första professorn i allmänmedicin. Studien fortsatte därefter med 12-årsintervall och åldersgrupperna 38 och 50 år är också möjliga att studera 1980, 1992 och 2004, vilket har gjorts i denna avhandling. Nästa studie av medelålders kvinnor planeras till 2016, då ytterligare 12 år passerat.

Avhandlingen Oral health in Swedish women. Impact of social and psychological factors over time försvarades vid en disputation 4 december.

Länk till avhandling >>

Kontakt:
Anette Wennström, Leg. tandläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin
0707-811 347
anette.wennstrom@odontologi.gu.se

Handledare:
Magnus Hakeberg, professor
031-786 3134
magnus.hakeberg@odontologi.gu.se

 

Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Taggar
Avhandling