Bara en dryg månad kvar till Riksstämman & Swedental

Mässnytt / Riksstämman

Nu är det bara en dryg månad kvar till Riksstämman & Swedental i Stockholm. Missa inte detta! I år är det dessutom kvällsöppet på onsdagen för alla som inte har möjlighet att komma ifrån dagtid eller som kommer fram till Stockholm under dagen.
Här följer lite ur årets tandvårdsevent.

Internationella talare

Det internationella spåret är uppdelat i två teman:

  1. Clinical Dentistry
  2. Biology
Jason Smithson

Qualified at the Royal London Hospital in 1995; achieving a number of awards including The Constance Klein Memorial, The Stafford Millar, and The Malcolm Jenkins Scholarships, The American Association of Endodontics Prize and the Overall Award for Clinical Dentistry. After spending 3 years in oral surgery residency in London and a further year practicing restorative dentistry in London’s Harley Street Medical District, he relocated to Cornwall in the extreme southwest of England. Jason practices at Pure Dental Health and Wellbeing, Cornwall, UK where his main focus is microscope enhanced adhesive dentistry.

His specific interest is direct composite resin artistry and minimally invasive all ceramic restorations and he has presented to dentists locally, nationally and internationally (USA, Canada, Australia, New Zealand and Europe) on this topic. He is a Post-Graduate Clinical Lecturer in both the Cornwall & Isles of Scilly and Plymouth Foundation Dental Practitioners Schemes. He has given hands on programs in the UK, Europe, Asia, Canada and USA on behalf of GC, Ivoclar, Kerr, Hereaus, Optident, Micerium, Carl Zeiss, Global, Velopex and Triodent. He is a UK “Opinion Leader” for Cosmedent (Enlighten Smiles), A European “Key Opinion Leader” for Hereaus-Kulzer and is a member of the European Restorative Advisory Board for GC Europe. Jason is Resident Faculty at The Centre for Esthetic Excellence, Chicago, USA. He is an Accredited International Trainer for Carl Zeiss Dental Academy. Jason has achieved Diplomat Status in Restorative Dentistry from the Royal College of Surgeons (England). He is on the Editorial Board of The Russian Journal of Esthetic Dentistry and has published numerous articles on adhesive and aesthetic dentistry in both the UK and abroad. He is joint author of “Vertical Margin Finish Lines In Fixed Prosthodontics” (Elsvier, In print)

Mauro Fradeani

Past President of the EAED (2003/2004), Visiting Associate Professor at Louisiana State University – New Orleans (1999-2008), Active Member of the AAED, member of the AAFP. He is Founder and Director of ACE Institute and of Fradeani Education. He is author of the book “Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics” published by Quintessence Publishing. He runs a private practice limited to prosthetics on natural dentition and on implants in Pesaro (Italy).

Stockholm Dental Summit

Odontologins framtid formas kring flera kunskapsspår. I två paneldiskussioner (torsdag och fredag) möter vi några internationella forskare som bidrar med ny kunskap med stor påverkan på tandvården i framtiden.

Hur ser de på framtiden för odontologin?
Vilka är utmaningarna och var finns möjligheterna?

Det stora flödet av ny kunskap ställer krav på både forskarna och professionen. Hur når forskarvärlden ut med ny kunskap och vad krävs för att nyheterna ska komma den kliniska verksamheten tillgodo?

Riksstämman i övrigt

Det andra spåret innehåller en bredare satsning på ett mer traditionellt riksstämmoprogram på svenska som även innefattar ett utbyggt teamprogram. Programmen erbjuder både bredd och djup inom sex områden:

  1. Diagnostik
  2. Metod och behandling
  3. Teknik och material
  4. Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder
  5. Yrke och klinik
  6. Organisation och samhälle.

Missa heller inte årets inbjudna inspiratörer som inleder och avrundar dagarna på ett mycket lustfyllt sätt.

 

För hela tandvårdsteamet

Digital protetik till minne av Sverker Toreskog

Fredag 15:15 – 16:15 i A8

Föreläsare: Gunnar Håwi, Hans Nilson, Patric Freudenthal, Robert Nedelcu

Metod och behandling, Teknik och material, Klinik

Intraorala scanners har genomgått en omfattande teknikutveckling de senaste åren. Den vanligaste frågan är inte längre om man skall anamma tekniken, utan snarare när.
Föreläsningen tar upp färska studier kring noggrannhet och precision jämfört med konventionell avtrycksteknik. Vidare belyses begränsningar, men också de många fördelar som finns, både vid enklare fall och vid avancerad integrering med virtuell kirurgisk planering.
Föreläsningen avslutas med tillkännagivandet av vem/vilka som tilldelas årets Sverkerpris.

I samarbete med Göteborgs Tandläkare-Sällskap och American Dental Soceity of Sweden.

INFORMATION OM MIDDAGEN: Samma kväll, den 17/11, kommer Sverkerpriset att delas ut i samband med en middag på gamla ”Käftis”, Holländargatan 17 i Stockholm.

Anmälan till kvällsaktiviteten med middag till gunnar.hawi@sdic.se senast fredag 3/11.

Ange namn, antal personer, telefonnummer samt ”Sverkerpriset” i mailet
(kostnad: 1400 kr).

Årets program är speciellt utformat för att passa hela tandvårdsteamet. Riksstämman är Sveriges största mötesplats för hela tandvården och är resultatet av många personers engagemang och intresse för odontologisk forskning och fortbildning.

OBS! Registreringen för Riksstämman stänger den 31 oktober.

 

Här följer också några tips på hur du får det mesta av ditt besök:

• Planeringsmöte

Målsättningar
Budget
Praktisk information; datum, öppettider, ev. övernattning, resa, mm.

• Program, Odontologisk Riksstämma

Utbildningsbehov
Lista intressanta föreläsningar och workshops
Fördjupning, breddning, nyheter
Vilka från vår klinik ska delta vid vilka föreläsningar?

• Swedental utställarlista, informationsbehov, genomgång

Nyheter, förbrukning, metoder, utrustning, IT, kläder, övrigt
Boka möten med utställare
Befintliga leverantörer, nya företag
Förbereda frågor
Vilka från vår klinik ska besöka vilka utställare?

• Övriga aktiviteter

Boka eventuella möten med andra personer
Kringaktiviteter
Kvällsaktiviteter
Boka resa och hotell

• Utvärdering

Utfall vs målsättningar
Återrapportering till kollegor och uppdragsgivare

 

Kvällsöppet på onsdagen – nytt för i år!

Öppettiderna för Swedental på onsdagen den 15 november har justerats för att göra eventet mer tillgängligt för besökarna.

Öppettider:
Onsdag 15/11: 10.00 – 19.00
Torsdag 16/11: 09.00 – 17.00
Fredag 17/11: 09.00 – 17.00

Restauranger och caféer

Under Odontologisk Riksstämma & Swedental finns det flera restauranger och caféer där besökarna kan äta och ta en paus. Missa inte Café Dolci i den högra delen av hallen och passa på att prova på Virtual Reality som ligger i direkt anslutning till caféet.

Strax under Café Dolci och Virtual Reality Zone har Tesla en monter och kommer att presentera två av sina fordon.

Umgås med kollegor och utställare på After Dent

Efter en intensiv dag med föreläsningar och mässbesök kan du koppla av på After Dent. Här träffar du både utställare och kollegor under trevliga former. After Dent pågår mellan 17.00 och 19.00 på torsdag i den vänstra delen av mässhallen. Artist i år är Charlie King som är en av Sveriges bäst bevarade hemligheter. Han är DJ & Sångare, ursprungligen från Uganda, men är numera bosatt i Sverige. Han kombinerar housemusik & sång och kommer vara en helt unik upplevelse.