Bästa resultatet när patienten själv får testborsta med eltandborste

PRODUKTNYHET

Att rengöra tänderna med eltandborste ger bevisat gott resultat. Vissa har dock problem med borsttekniken. På Swedental visade Oral-B sin nya testutrustning som ger patienten möjlighet att prova på eltandborstning och också lära sig en lämplig borstteknik redan på kliniken hos sin tandläkare eller tandhygienist.

Eltandborste bäst i längden

Studier¹ publicerade de senaste decennierna visar att rengöring med eltandborste ger bättre resultat än manuell borstning. Idag använder uppskattningsvis 40% av befolkningen eltandborste och andelen användare ökar snabbt i alla åldersgrupper. (2013 hade Sverige den 3:e högsta penetrationen i Europa med 35%*.)

Andra studier² visar att plack minskar vid långvarig användning av eltandborste. Systematiska översikter sammanställda av Cochrane collaboration visar att den eltandborstteknologi som konsekvent är överlägsen manuell tandborstning är den oscillierande-roterande. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011³, stödjer användning av elektriskt tandborste med roterande och oscillerande funktion som en positiv tilläggseffekt vid tandborstning.

Tandvården och industrin försöker på olika sätt stimulera patienter att börja använda eltandborste. Förutom kunskapsöverföring används olika tekniska prylar, t ex appar och Bluetooth, som hjälper patienterna att etablera goda borstningsvanor. Oral-B har sedan länge ett samarbete med Disney för att öka barnens lust för tandborstning.

Bättre munhälsa med demo och live-test

− När patienterna själva har upplevt fördelen med eltandborste är chansen större att de tar bättre hand om sin munhälsa hemma, berättar Peter Norman, Nordic Manager, P&G Oral Health Nordic.

− Det handlar om profylax som är ett samarbete mellan patienten och professionen. Tandhygienister och profylaxsköterskor men även tandläkare på mindre kliniker är de som lär patienterna att borsta rätt. Vi förser dem med kunskap och hjälpmedel,
säger Peter Norman.

Kunskapsöverföring

Oral-B har länge tillhandahållit demoutrustningar med eltandborstar och demokäke. Nytt är att man nu också har utvecklat en testutrustning där patienten själv kan provborsta. Oral-B har också utvecklat en dentalatlas som också används vid flertalet odontologiska fakulteter i Norden.

− Vi ger kunskap och hjälpmedel. Vi erbjuder kostnadsfritt en demoutrustning till klinikerna, med en eltandborste, dentalatlas och demokäke. Utrustningar lämnas ut löpande och den har idag blivit en standard i de flesta hygienistrum, berättar Peter Norman.

Han berättar också att Oral-B håller ett större årligt seminarium i Sverige för tandvårdspersonal med intressanta föreläsare. Trots att mötet vanligtvis hålls på en lördag i maj är det mycket välbesökt; med 300-400 besökare är detta det största dentala eventet från industrin i Norden.

Test Drive

På Swedental träffade Dental24 tandhygienist Maria Hansson som demonstrerade den nya Test Drive-utrustningen från Oral-B.

Maria berättade att patienterna genom testborstning känner sig mycket bekvämare när de kommer hem och ska borsta på egen hand. På en demokäke blir borstningen ofta bara 10% rätt, menar Maria Hansson.

Med hjälp av engångsborstar som kasseras och både ett inplastningsskydd som förseglar handtaget och en noggrann avspritning av handtaget upprätthålls rådande hygienrutiner.

− Test-utrustningen, som är begränsad i antal, ställs kostnadsfritt till förfogande till de hygienister/profylaxansvariga som behöver den bäst (8-10 problempatienter/vecka). Vi hoppas att den skall hjälpa många fler patienter till en bättre borstvana och en bättre munhygien, avslutar Peter Norman.

 

¹ Powered/electric toothbrushes compared to manual toothbrushes for maintaining oral health, Cochrane Review 17 June 20142.

²  Do electric toothbrushes remove more plaque and lead to better oral health, Cochrane Review 17 June 2014

³  Socialstyrelsens riktlinjer för vuxentandvård 2011. www.socialstyrelsen.se 

*  P&G Data on file

 

The Cochrane Collaboration är ett globalt oberoende nätverk av forskare, tandvårdsutbildade, patienter, vårdgivare och andra med intresse för hälsa.
Cochrane genomför systematiska granskningar av olika behandlingsmetoder inom hälsovård. www.cochrane.org

Procter & Gamble är ett av de största handelsföretagen i världen, ett s k ”House of brands”. Inom tandvård dominerar varumärket Oral-B som erbjuder all slags profylaxtandvård som munskölj, konventionella tandborstar, barntandborstar för olika åldrar, eltandborstar och tandkräm. www.oralbnordic.com

 

/Gunilla Ekholtz
Skribent Dental24

Taggar
PRODUKTNYHET