Bevara det friska friskt!

Munhälsa

Nu har det gått 2 veckor sedan Riksstämman och Swedental ägde rum. En intensiv period med mycket arbete, många intryck, flera möten, nya erfarenheter, ny kunskap och inte minst nya möjligheter till olika samarbeten. I denna artikel delar ”Curaproxarna” med sig av några insikter de har fått efter deltagandet i årets upplaga av nordens största tandvårdsevenemang.

Verksamhetsutveckling, munnen är en del av kroppen och samverkan

– Dessa ord återspeglar de mest diskuterade ämnena på Riksstämman – säger Olle Nilsson som är VD på Curaprox, det schweiziska munvårdsproduktföretag som har funnits i Sverige sedan 2013.

– Beträffande verksamhetsutveckling kunde man inte tillräckligt betona vikten av att den ska vara kunskapsstyrd. Behandlingarna ska vara evidensbaserade och dess resultat ska samlas in, analyseras och användas för att fortsätta styra verksamheten mot bättre och mer kostnadseffektiva resultat. Medarbetarna ska känna sig nöjda och fortsätta vara verksamma inom sina yrken.

– SkaPa – Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit – blir desto viktigare och även ett nytt implantatregister kommer att bli en del av det, påpekar Olle som upplever att den svenska tandvården fortsätter att utmärka sig, inte bara för sin kvalitet men även för detta övergripande tankesätt.

– Övertygelsen om att hälsa och munhälsa hänger ihop är grunden i Curaprox mission – Bättre hälsa för dig, skonsamt och effektivt. Från starten har vi verkat för att öka kunskapen och medvetenheten kring denna koppling och därför kan vi bara vara mycket glada över det att vårt credo – ”munnen är en del av kroppen”- uppmärksammades både inom tandvården men även genom media.

Olle tycker dock att det är synd att konsumentmedian fortfarande uppmärksammar munhälsa och tandvården, bara när tidningsrubrikerna och TV-inslagen kan visa negativa utvecklingar och dramatiska bilder av små barn med snabbutvecklat kariesangrepp.

– Självklart måste vi alla ta den tråkiga utvecklingen på riktigt stort allvar: Andelen av barn och unga med karies ökar ju, säger Olle. Enligt Socialstyrelsens rapport från 2019, har 5 % av 3 åringar; 27 % av 6 åringar; 33 % av 12 åringar och ….(Pustar ut)… 60 % av 19 åringar karies – vilket är nästan ofattbart när vi alla, sedan länge, vet att karies kan förebyggas med ett antal någorlunda enkla åtgärder, såsom tandborstning med fluortandkräm 2 gånger om dagen, fortsätter han.

En ytterligare insikt Olle skulle vilja dela med sig är att, som han upplever, fanns det en ganska markant skillnad mellan det som diskuterades i Riksstämmans seminarier, och vad som fokuserades på utställningen:

– Seminarierna handlade mycket om förebyggande tandvård medan utställningen, med några undantag, som vi munvårdsprodukternas producenter, fokuserade på teknik och utrustningar för den kurativa tandvården. Ska vi bevara det friska friskt så måste mycket mer fokus läggas på de förebyggande åtgärderna.

För Curaprox var Swedental en stor succé med många besökare i montern och stort intresse för deras produkter.

– Vi hoppas, tror och känner att det blir större fokus på munhälsa med tanke på alla de kopplingar som finns med övriga kroppen, när det gäller sjukdomar. Intresset för Curaprox, inte minst under Swedental, tyder på detta. Vi fortsätter oförtrutet att utveckla produkter för just effektiv och skonsam rengöring av tänder och tandkött. Dessutom arrangerar vi våra iTOP kurser, där vi motiverar professionen att i sin tur motivera sina patienter till bättre munhygien, med fokus på approximalrengöring, avrundar Olle.

”Curaproxarna” - som de tandläkare och tandhygienister som jobbar tillsammans med Curaprox brukar hjärtligt kallas av tandvårdspersonalen.

Samverkan tandvården, skolan och industrin – Smartare och friskare femteklassare.

Det började i vardagsrummet och genom badrummet kom man till klassrummet…

Tandläkaren Laura Ventimiglias dotter går i årskurs fem på Bladins internationella skola i Malmö. Klasskompisarna brukar umgås hemma hos Laura. En dag samtalade Laura ”lite spontant” med dem om vikten av hälsosamma munhygienvanor – både för munhälsan och den allmänna hälsan. Snabbt kom det fram att det ena barnet hade blödande tandkött vid tandborstning; det andra tyckte inte att det var något problem att inte borsta tänderna så noggrant före läggdags. Inget av dem tänkte ens på att rengöra mellan tänderna.

– Det var mer än tillräckligt för mig! Jag tog barnen till badrummet och där började vi gå genom vad de skulle göra för att sköta munhygienen, säger Laura, som dessutom kontaktade barnens föräldrar för att berätta vad de hade gjort.

Rätt som det var ökade inte bara antal barnen i Lauras badrum på kvällarna. Även intresserade föräldrar började ta kontakt och fråga om de kunde komma med sina barn, för att lära sig hur de skulle ta hand om sina barns tänder.

– Självklart sa jag. Det var bara kul att kunna bidra med denna kunskap fortsätter Laura.

Laura Ventimiglia är utbildad tandläkare vid Lunds Universitet/Malmös Tandvårdshögskola. Hon gick specialiseringskurser i Oral kirurgi på Universitetssjukhuset i Lausanne och i Implantologi och käkbensförankrad protetik, i Verona på Brånemark Study Center samt på Tandläkarhögskolan i Malmö. Hon drev en egen klinik i Santa Flavia (Palermo), Italien i 10 år. Tillbaka till Sverige sedan 2012 där hon arbetade på Futurumkliniken på Tandläkarehögskolan i Malmö. Idag arbetar Laura som konsulttandläkare. Laura Ventimiglia anlitas av Curaprox som kursledare vid iTOP (individuellt tränad oral profylax)-seminarier.

Laura berättar att det var då hon fick idén om att hjälpa alla barn i hennes dotters klassrum.

– Femteklassare är smarta. Dessutom är det just runt 10-11 års ålder som våra precisionsmuskler verkligen utvecklas och barnen får bättre motorik. Det är också tyvärr så, att det är just i den åldern som många föräldrar börja delegera tandborstningsansvaret helt över till barnen själva, fortsätter Laura. Åtminstone i denna målgrupp kunde vi se hur bra det gick, påpekar hon skämtsamt.

Laura Ventimiglia tog då kontakt med Bladins skolledning och med stöd av barnen och föräldrar som redan hade gått ”den privata undervisningen och träningen” hemma hos Laura, fick hon OK för att komma till skolans femte klassare och utbilda dem om munhälsa och hur man gör för att bevara friska tänder och tandkött.

Utbildningstillfällena innefattar både teoretiska presentationer med målgruppsanpassat innehåll samt praktiska demonstrationer och övningar. Eleverna övar på att både borsta tänderna med en manuell tandborste och på att rengöra mellan tänderna med en mellanrumsborste.  Eleverna fortsätter sedan att rengöra sina tänder på egen hand, varje dag, i klassrummet.

Tills Swedental i år hade Laura försörjt projektet helt själv. Förutom hennes nerlagda timmar för förberedelser och genomförande av utbildningstillfällen, bekostade Laura alla tandborstar och mellanrumsborstar som hon delade ut kostnadsfritt till alla barn. Hon tycker att det känns riktigt bra att få så många friska och tacksamma leenden tillbaka.

Olle Nilsson på Curaprox berättar att när Laura hälsade på i deras monter under Swedental och berättade om sitt utbildningsprogram, där hon dessutom delade ut Curaprox tandborstar och mellanrumsborstar, blev de genast intresserade av hennes arbete.

– Laura är en sådan kunnig och engagerad tandläkare! Det känns helt naturligt att sponsra hennes projekt, säger Olle.

Lauras ambition är att, med stöd av Curaprox, kunna besöka alla femmorna i Malmö under 2020. Hon planerar dessutom att kontakta Malmö tandläkarhögskola och sondera deras intresse i att göra en mer vetenskaplig uppföljning av projektet.

Curaprox är ett varumärke för munvårdsprodukter från Curaden AG med säte i Kriens, Schweiz.

Curaprox sortiment består bland annat av tandkrämer, tandborstar, mellanrumsborstar och el-tandborstar.

Produkterna finns i över 70 länder på alla 5 kontinenter.

Konsumentdistribution i Sverige sker idag genom 4 olika apotekskedjor: apotea.se, Apoteket AB, Apoteksgruppen och Apoteket Hjärtat samt skönhetsprodukts-kedjan LYKO och Curaprox webbshop.

* iTOP – Curaprox individuellt tränad oral profylax – seminarier.

 

Källa: www.curaprox.se

Taggar
Munhälsa