Bidrag som utvecklar kvaliteten och förbättrar tandvården

Forskningsbidrag

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag 2019 har i år tilldelats sju projekt, varav tre inom tandvård och de spänner från utvärdering av risken för hjärt-kärlsjukdomar till implantat. Tillsammans delar de sju projekten på 500 000 kronor.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidrag delas ut varje år och syftar till att stimulera vetenskapliga projekt som kan få betydelse för vården och för koncernens framtida verksamhet och utveckling.

– Praktikertjänst har delat ut forskningsbidrag i över 20 år och flera projekt har implementerats i praktiken. Flera projekt har också legat till grund för doktorsavhandlingar och andra forskningsinsatser. Det är viktigt för Praktikertjänst att vara med och bidra med idéer som utvecklar framtidens vård, säger Anders Jonsson, tandläkare och ordförande i Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsnämnd.

Tandhygienisten Clovis Kastberg är en av de som tilldelats forskningsbidrag. Hon forskar om sambandet mellan sublinguala varicer – alltså vidgade vener under tungan – och hjärtkärlsjukdomar och har för andra gången tilldelats forskningsbidrag. Om det finns en koppling ökar möjligheterna att minska dödligheten i hjärtkärlsjukdomar samt följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

– Projektet kostar mycket och för oss är det ett bra sätt att kunna gå vidare och fortsätta arbetet. Det täcker en del av mina arbetstimmar på jobbet som är intäktsbortfall och genom bidraget kan vi exempelvis också fortsätta att bekosta blodprover, säger Clovis Kastberg, tandhygienist på Tre Tandläkare i Varberg, som genomför studien tillsammans med Folktandvården i Varberg och Region Hallands FoU-enhet.

Praktikertjänsts forsknings- och utvecklingsbidragstagare inom tandvård 2019 är:
Clovis Kastberg Tre Tandläkare, Är förekomst av sublinguala varicer associerat med riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom samt för insjuknande i hjärt- kärl sjukdom?
George Homsi Tandvården Sergel, Optimization of masticatory function in people with dental implants
Annsofi Johannsen Danakliniken, Treatment of peri-implantitis with a diode laser (970nm)

 

Källa: Praktikertjänst