Bodel Sjöholm till Elysee Dental

Personnytt

PERSONNYTT: Tandtekniker Bodel Sjöholm har rekryterats till Elysee Dental Europe som Country Manager med ansvar för företagets etablering i Sverige. Elysee Dental är ett internationellt företag med 4500 anställda i Asien och Europa.

Bodel kommer även i fortsättningen att blogga på sitt högst personliga sätt här på Dental24 om trender, nyheter och utbildning med tonvikt på estetisk tandvård.

bodel_blogg2

Bodel Sjöholm har senast varit verksam som tandtekniker på Oraldesign i Klippan. Hon är av de ledande företrädarna för estetisk tandvård i Sverige och är internationell ordförande i nätverket Oraldesign och en av grundarna till utbildningsnätverket Q-Networking. Hon har tidigare varit anställd på en rad olika tandtekniska företag och på Nobel Biocare.

– Jag ser fram emot att få utveckla Elysee Dental i Sverige. Den fragmenterade laboratoriebranschen i Europa och övriga världen genomgår för närvarande en genomgripande strukturförändring och att få vara med om denna förändring och kunna påverka utvecklingen känns mycket stimulerande, säger Bodel Sjöholm.

 

Elysee Dental Group, med moderföretag i Kina, har totalt 4500 anställda varav 4000 i Asien och 500 i Europa.

I Holland äger bolaget ca 20 dentallaboratorier med olika inriktning – från allround-lab till högestetiska lab och lab inriktade på import från Kina. I systerföretaget Danmark finns två laboratorier, ett allround-lab i Köpenhamn och ett importlab i Aahus. Bolagets övriga verksamheter i Europa finns i Belgien, Tyskland, Spanien och nyligen också i Finland.

– På längre sikt förväntas en stor del av den produktion som idag sker i Kina att flytta tillbaka till Europa. Men fram till dess är det många steg som skall tas. Ett steg i den riktningen har Elysee redan tagit genom etableringen av ett av världens modernaste digitala centrum i Emmerich am Rhein i Tyskland, berättar Bodel.

 

 

 

Taggar
Personnytt