Bra att fusk inom tandvården beivras

Granskning

SVT granskar för närvarande svensk tandvård (se Dental24s omvärldsbevakning). Granskningen visar bland annat att vårdgivare som medvetet överutnyttjar tandvårdsstödet tillåts att fortsätta med sin verksamhet.

Tandvården i Sverige fungerar mycket bra och har ett högt förtroende hos allmänheten. År efter år är tandvården den mest uppskattade samhällstjänsten, med de nöjdaste patienterna, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI).

Tyvärr finns det ett fåtal aktörer som missbrukar det statliga tandvårdsstödet och bedriver patientosäker tandvård. Privattandläkarna har sedan länge arbetat för att berörda myndigheter, Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ska vidta kraftfulla sanktioner mot vårdgivare som missbrukar tandvårdsstödet. Försäkringskassan har riktat om sitt kontrollarbete, från slumpmässiga efterhandskontroller, till riktade kontroller mot vårdgivare där det finns indikationer på medvetet överutnyttjande. Privattandläkarna välkomnar detta.

– Det är positivt att Försäkringskassan fått möjlighet att avansluta oseriösa vårdgivare och de bör så snart de upptäcker fusk använda sig av den möjligheten, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.

Privattandläkarna vill dock betona att sanktionerna att avansluta vårdgivare eller neka vårdgivare anslutning är kraftfulla sanktioner. Det är därför av yttersta vikt att sanktionerna tillämpas rättssäkert.

– En patient som går till en medlem hos Privattandläkarna omfattas av Privattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket, som bland annat innehåller garantier på protetik (konstgjorda tänder). Det är tandvårdsmarknadens bästa konsumentskydd, konstaterar Lars Olsson, näringspolitisk chef hos Privattandläkarna

Källa: Privattandläkarna

Relaterat:

Taggar
Granskning