Branschrapport 2019: Svensk tandvård fungerar bra

branschutveckling

Vuxentandvården fungerar bra och är uppskattad hos patienterna. Tandhälsan har stadigt förbättrats sedan det statliga tandvårdsstödet infördes 2008.

Svensk vuxentandvård och det statliga tandvårdsstödet fungerar bra. Inom barn- och ungdomstandvården, som finansernas av regionerna, finns det däremot behov av reformer och förbättringar. Där täcker inte dagens ersättningssystem kostnader för patienter med mer omfattande tandvårdsbehov och den fasta ersättningen behöver kombineras med en ersättning per utförd åtgärd.

Privattandläkarnas branschrapport visar att den privata tandvården är en viktig samhällsaktör. 60 procent av alla vuxna går till en privat vårdgivare och merparten av den avancerade tandvården utförs av privata vårdgivare. Tandvården är också mycket uppskattad av patienterna.

– Vi är stolta över vårt bidrag till välfärden. När en klar majoritet av alla vuxna går till en privat vårdgivare och 98 procent av befolkningen bor i en kommun med privat mottagning, visar det tydligt att den privata tandvården är en mycket viktig samhällsaktör, säger Merit Lindberg, VD för Privattandläkarna.

Privattandläkarnas branschrapport, som är den femte i ordningen, innehåller statistik, fakta och trender inom tandvården.

– Vuxentandvården fungerar bra, men dessvärre ser vi inte samma utveckling inom den offentligt finansierade barn- och ungdomstandvården, där tandhälsan tyvärr försämrats hos förskolebarn. Det är ett tydligt tecken på att den helt kapiterade ersättningen inom barn- och ungdomstandvården har spelat ut sin roll, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef hos Privattandläkarna.

Källa: Privattandläkarna