Brist på utbildningsplatser hotar tandhälsan

Aktuellt

ARBETE: Bristen på tandhygienister och tandsköterskor i Västra Götaland är ett problem. Utbildningsplatserna är alldeles för få jämfört med behoven och Folktandvården Västra Götalands tandvårdsstyrelse skriver idag till utbildningsdepartementet för att uppmärksamma dem på problemet och på hur det kan komma att påverka tandvården och tandhälsan för Västra götalänningarna.

– Den här frågan har tagits upp av såväl Folktandvården Västra Götaland som Regionstyrelsens personalutskott och regionledningen vid flera tillfällen under de senaste åren, säger tandvårdsstyrelsens ordförande Stig-Olov Tingbratt. Det har skett genom skrivelser och muntliga framställanden till Göteborgs universitet och Myndigheten för yrkeshögskolan, men tyvärr utan resultat. Även Folktandvårdsföreningen har agerat på nationell nivå.

Folktandvårdens tandvårdsstyrelse vill med sin skrivelse idag att:

• utbildningsdepartementet säkerställer en utökning av antalet utbildningsplatser för tandhygienister med 20 platser vid Göteborgs universitet och 20 platser vid Högskolan Väst med start 2016.
• utbildningsdepartementet säkerställer en långsiktigt hållbar utbildningskapacitet av tandsköterskor i hela Västra Götaland, vilket innebär totalt 100 utbildningsplatser som fördelas med 20 platser i Mariestad, 20 platser i Borås, 40 platser i Göteborg och 20 platser i Uddevalla med start 2016.

– Om inte utbildningsdepartementet tilldelar resurser eller på annat sätt får Göteborgs universitet och Myndigheten för yrkeshögskolan att agera i de här frågorna kommer läget att förvärras ytterligare och Folktandvården får då mycket svårt att genomföra sina uppdrag, säger Jens Söder, tandvårdsstyrelsens vice ordförande. Det ser vi som mycket allvarligt.

 

Antalet utbildningsplatser för lågt jämfört med behoven

Bristen på tandsköterskor i Folktandvården Västra Götaland beror på generationsväxling i tandsköterskegruppen som innebär ett behov av rekrytering av drygt 100 nya tandsköterskor per år under de närmaste tio åren. Med nuvarande beslutsunderlag från Myndigheten för yrkeshögskolan utbildas 54 tandsköterskor under 2016, 30 under 2017 och 24 under 2018. För åren därefter saknas beslut om utbildningsplatser.

Rekryteringsbehovet av tandhygienister i Västra Götaland uppgår till drygt 50 per år. Idag finns enbart 30 platser i Göteborg. Nedläggningen av tandhygienistutbildningen vid Karlstads universitet innebär att Göteborgs universitet även ska kompetensförsörja landsting och regioner utanför Västra Götaland vilket kräver en utbildningskapacitet med totalt 70 platser per år fördelade på 50 platser vid Göteborgs universitet och 20 platser vid Högskolan Väst.

– Tandhälsan kommer att påverkas negativt om inget görs, det är vi överens om inom såväl privattandvård som folktandvård, säger Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör Folktandvården Västra Götaland. Det är bråttom nu och vi har väntat länge nog! Vi kan inte ta in medarbetare utan adekvat utbildning och det är många som står i kö för att få dessa intressanta framtidsjobb.

 

Källa: Ftv Västra Götaland

Taggar
Aktuellt