Budgetproposition 2012: Tredje steget tandvård

Aktuellt

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit två nya tandvårdsstöd riktade till personer som har särskilt behov av tandvård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Förslagen gäller dels patientgrupper som behöver förebyggande tandvård och som ofta behöver gå till tandläkaren, dels personer med stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Källa: Socialdepartementet

Taggar
Aktuellt