Budgetpropositionen för tandvårdsförmåner 2023-2025

Budgetproposition

Den 8 november presenterade regeringen sitt budgetförslag för bl.a. tandvården 2023-2025.
Budgetpropositionen innehåller inga beslutade, föreslagna eller aviserade reformer för tandvården.

Anslagsutveckling Tandvårdsförmåner

Miljoner kronor

2021 Utfall 6 784
2022 Anslag 7 062 +4,0%
2023 Förslag 7 367 +4,3%
2024 Beräknat 7 726 +4,9%
2025 Beräknat 8 107 +4,9%

Källa: Regeringskansliet/Finansdepartementet