Charlotte Dahllöf ny ledamot i Praktikertjänsts styrelse

PERSONNYTT: På Praktikertjänsts årsstämma den 8 maj valdes tandläkare Charlotte ”Lotti” Dahllöf in som ledamot i bolagets styrelse.

CharlottePTJ

Charlotte har suttit som arbetstagarrepresentant i styrelsen sedan 2013, men blir nu istället ledamot.

Källa: Praktikertjänst