Colosseum och Smile går samman

Företagsnytt

Norges och Sveriges två största privata tandvårdskedjor Colosseum och Smile går samman och bildar den största privata kedjan i Skandinavien.

Tillsammans har Colosseum och Smile fyrtioen tandvårdskliniker varav tjugofem i Sverige, tretton i Norge och tre i Danmark. Efter samgåendet har den nya tandvårdskedjan cirka 800 medarbetare och en omsättning på omkring 850 miljoner kronor, varav 450 miljoner i Sverige.

Samgåendet innebär att Smiles femton och Colosseums tio kliniker i Sverige får en gemensam ledning och den nya verksamheten blir därmed den särklassigt största tandvårdskedjan i Sverige. Colosseum är sedan länge Norges största tandvårdskedja, och verksamheten där eller i Danmark berörs inte operativt av samgåendet.

– Sammanslagningen är naturlig eftersom Colosseum och Smile drivs av samma höga målsättning vad gäller utveckling och kvalitet. Vi vill erbjuda Sveriges och Nordens bästa tandvård och vara den bästa arbetsgivaren i vår bransch, säger Colosseums koncernchef Per Rehnberg.

– Vi ser tydliga fördelar med att vara en större aktör med stark lokal förankring. Storleken gör att vi kan ha moderna och välutrustade kliniker samtidigt som vi får utökade möjligheter att arbeta med kompetensutveckling. För våra patienter betyder samgåendet ännu bättre kvalitet i tandvården såsom till exempel tillgång till fler specialister och ökad tillgänglighet, säger Smiles VD David Halldén.

Colosseums koncernchef Per Rehnberg kvarstår som koncernchef för det nya bolaget. Smiles VD David Halldén blir chef för den svenska verksamheten och Colosseums styrelseordförande Lennart Nylander fortsätter sitt uppdrag för det gemensamma bolaget.

RerRehnberg             DavidHallen

– Det här är ett naturligt och positivt samgående. Colosseum och Smile startade samtidigt i Sverige 2007, båda med ambition att förbättra tandvårdsbranschen. Bolagen har lyckats mycket bra och har attraherat såväl patienter som mycket kvalificerad tandvårdspersonal. Dessutom kompletterar Colosseum och Smile varandra geografiskt. Colosseum har flest kliniker i sydvästra Sverige medan Smileklinikerna ligger i Mellansverige, säger Lennart Nylander, styrelseordförande i Colosseum.

I Sverige finns Colosseums tio kliniker i Malmö, Helsingborg, Trelleborg, Göteborg, Mölndal, Arboga, Halmstad, Uddevalla och Stockholm. Smiles femton kliniker finns i Borås, Helsingborg, Jönköping A6, Jönköping City, Katrineholm, Kumla, Linköping, Malmö, Mariestad, Norrköping, Sundsvall, Vänersborg, Västerås, Växjö och Örebro. Det här betyder att den nya svenska verksamheten kommer att ha totalt tjugofem kliniker i Sverige i totalt tjugoen städer.

Källa: Pressinformation Colosseum/Smile

Taggar
Företagsnytt