Dags att anmäla sig till ”Tandläkare utan gränsers” sommarprojekt

Företagsnytt

Är du intresserad att arbeta som volontär Afrika?

Sommaren 2012 planerar ”Tandläkare utan gränser” att skicka volontärer till Zimbabwe och Etiopien.

tandlakare_utan_granser

”Tandläkareläkare utan gränser” är en oberoende, ideell organisation som främjar oral hälsa i länder där tandvården är eftersatt.

 

tandlakare_utan_granser_01För att få möjlighet att arbeta som volontär krävs medlemskap och tillräcklig kompetens för den tilldelade uppgiften.

 

Sedan starten 2009 har organisationen skickat 5 grupper med volontärer till Zimbabwe. Projekten har varit två veckor långa och ägt rum under juli respektive februari månader.  Grupperna har varierat från 6 personer till 15 volontärer. Reseberättelser från de olika projekten finns på www.tandlakareutangranser.se.

 

tandlakare_utan_granser_02Läs mer om Sommarprojektet >>

På hemmaplan arbetar vi med att kunna hjälpa papperslösa. Samarbete är inlett med några olika organisationer som på andra sätt försöker hjälpa de papperslösa. Till sommaren hoppas vi ha tagit steget från ide till handling. Följ utvecklingen på vår hemsida . Även i detta projekt behöver i din hjälp.

 

Via vår hemsida www.tandlakareutangranser.se där du också hittar mera information.

 

 

Du kan också stödja organisation genom att hjälpa till på hemmaplan eller teckna medlemskap (150 kr).

Taggar
Företagsnytt