Dags att kolla upp arbetsmiljön?

Arbetsmiljö

Kanske är det hög tid att se över arbetsmiljön på labbet eller kliniken? Den ideella organisationen Prevent tillhandahåller praktiska checklistor som underlättar arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förebygga ohälsa och skador i arbetet.

En god arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Prevent Arbetsmiljö i samverkan med Svenskt Näringsliv, LO och PT, tillhandahåller checklistor för dentallaboratorier och privattandvården som ger  vägledning i förbättringsarbete.

Syftet är att göra en systematisk riskbedömning och att ta fram ett underlag för prioritering av de åtgärder och förbättringar som behöver vidtas.

Checklistan innehåller följande kategorier:

  • Organisatorisk arbetsmiljö
  • Social arbetsmiljö
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Ergonomi
  • Kemikaliehantering
  • Säkerhet
  • Arbetssjukdom eller -skada
  • Miljöskydd

 

Ladda ner checklistorna från Prevent här:
Dentaltekniska laboratorier
Privattandvården

Prevent har också givit ut en bok om arbetsmiljö i privattandvården som kan beställas: Arbetsmiljö i Privattandvården

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

http://www.prevent.se

Taggar
Arbetsmiljö