Därför spelar ett precisionspassat implantat-distansgränssnitt roll

Klinisk erfarenhet

Vad bör man tänka på när man väljer implantatkomponenter och vilka är riskerna med att inte använda komponenter som är designade och tillverkade för att fungera tillsammans?

Perfekt passform mellan distans och implantatkrage. Krafterna är jämnt fördelade och okontrollerade spänningar undviks. Bild © Schüpbach Ltd

I ett samtal med Nobel Biocare ger Prof. Dr. Matthias Karl vid Saarland Universitetet i Tyskland sin syn på betydelsen av precisionspassade produkter och vilka risker det medför att förbise det.

”Man riskerar att skada gränssnittet mellan implantatet och distansen. Jag anser att det är den mest kritiska faktorn och vi får in många sådana fall på vår klinik. Implantatet har ofta suttit på plats under mycket lång tid men protetiken har bytts ut,” konstaterar Dr. Matthias Karl.

Källa: Nobel Biocare AB