Delredovisning från TLV ang prisjämförelsetjänst för tandvård

Aktuellt

TLV skriver i sin delredovisning att man är beredd att i höst börja utveckla den konceptuella skissen till en prisjämförelsetjänst tillsammans med intressenterna (tandvården, tandvårdens intresseorganisationer, relevanta myndigheter samt eventuella privata aktörer) för att kostnadseffektivt utveckla och genomföra en lösning med brett stöd.

TLV fick tidigare i år regeringens uppdrag att säkerställa tillgången till en prisjämförelsetjänst för tandvård. Syftet är att förbättra tandvårdspatienternas tillgång till priser för att stärka patientens ställning och konkurrensen på tandvårdsmarknaden.

Rapporten är en delredovisning av det arbete som TLV gjort hittills. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 februari 2016.

Lågt deltagande och användning i nuvarande tjänst 1177

Den befintliga prisjämförelsetjänsten för tandvård har funnits sedan 2012. Utredningar har visat att användningen av prisjämförelsetjänsten är mycket låg. Den når varken målgruppen konsumenter eller tandvårdsmottagningar i tillfredsställande utsträckning.

TLV skriver att eftersom tandvård är en kombinerad produkt och tjänst är det en större utmaning med prisjämförelser än om det bara skulle vara en produkt. Dessutom utgörs marknaden av offentliga och privata aktörer, vilket ger ytterligare en dimension till utmaningen eftersom de bland annat har olika förutsättningar organisatoriskt.

Enligt TLV är det dock utmaningar som kan hanteras med ett nytt synsätt.

Tidplan

TLV räknar med att utarbetandet av en ny tjänst bör kunna vara klar senast under det tredje kvartalet 2016 och efter upphandling kan ett avtal med leverantör tecknas cirka 4 månader senare.

 

Källa: Delredovisning: Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, 1 oktober, 2015. Pdf

 

Taggar
Aktuellt