Det lönar sig att utbilda sig

Aktuellt

Det lönar sig att satsa på utbildning. Det tycker i alla fall Torsten Lundblad, allmäntandläkare som utbildat sig med inriktning på oralkirurgi med tonvikt på implantat. ”Det är otroligt roligt”, säger han.

Torsten Lundblad är tillsammans med Stefan Edgren delägare i Partille Implantat Center och ägnar sig i dag nästan uteslutande åt att sätta in implantat.

– Det är ofta avancerat. Vi kan göra bihåleoperationer och bygga ben, säger han.

Vägen dit har varit lång. Från början är han allmänpraktiserande, men fick tidigt ett intresse för protetik och implantat. Eftersom det knappast har funnits någon utbildning inom detta på tandläkarhögskolorna, har han fått leta reda på utbildningar på egen hand. Som medlem i amerikanska organisationen för estetisk tandvård, AACD, får han tillträde till mycket bra utbildning. Men det räcker inte med det.

– Jag lägger säkert in två-tre utbildningsveckor per år. Det blir kongresser och kurser över hela världen. Men en av de bästa kurserna jag har varit på hölls i Gävle. Det handlade om ”sinuslyft”, berättar han.

Kursen i Gävle hölls av oralkirurgerna på lasarettet och innehöll flera moment som är utmärkande för en bra kurs: Den var pedagogisk, det fanns gott om patientmaterial och kursdeltagarna fick se många operationer och själva vara med och assistera.

– Under de omständigheterna är det lätt att lära sig nya tekniker, säger Torsten Lundblad.

Därmed inte sagt att föreläsningar är att förakta. Även den har sin plats, till exempel på kongresser. Utmärkande för en bra kongress är att tonvikten ligger på vetenskap och nya rön, snarare än på utställningen.

Det är inte gratis att satsa på sin egen kompetensutveckling. Förutom resor och uppehälle måste man betala avgifter och inträden till konferenser och kongresser. Torsten Lundblad brukar göra plats i budgeten med mellan 50 000 och 100 000 kronor per år.

– Men det dyraste är ju att vara borta från kliniken, påpekar han.

Torsten Lundblad och Stefan Edgren agerar numera också själva lärare. Bland annat håller de en personligt utformad utbildning för norska tandläkare varje år.

– Min uppfattning är att de flesta tandläkare är duktiga på att vidareutbilda sig, men det finns de som aldrig går en kurs. Yrket förändras så snabbt, så jag tycker man skulle införa obligatorisk efterutbildning på högskolorna, säger han.

Närmast på programmet för Torsten Lundblads del står att resa till Monte Carlo för att bevista den årliga EAO-kongressensymposiet. Han har lovat återkomma med en rapport till DentalMagazinet.

Ett nytt utbildningsprogram planeras i Västra Götaland. Läs mer på Tandlakartidningen.se.

Taggar
Aktuellt