Digital protetik i vardagen hett på årets Tylösandsdagar

Aktuellt

Just nu pågår Tylösandsdagarna, den största protetiska sammankomsten i Sverige med ca 200 besökare. Bland deltagarna är intresset på topp för att lära mer om hur den digitala tekniken implementeras i daglig praxis.

Årets tema är ”Digital Protetik – från teori till praktik” presenteras av en rad föreläsare och kliniker. De talar om allt ifrån framtiden för Cad/Cam och 3D printning, lönsamhet och hur man använder digitala avtryck i tandläkarpraktiken och inom specialistutbildningen till vetenskapens syn på tekniken och långtidsuppföljning av keramer.

Dental24 fick en kort pratstund med Tylösandskommitténs ordförande Kalle Arnelund, övertandläkare, odont.mag från Örebro och frågade vad som är det riktigt nya inom digital protetik?

–    Tekniken har funnits ett antal år och utvecklats ständigt till en mer patient- och användarvänlig behandlingsform. Det vi framförallt fokuserar på vid årets möte är att få information och erfarenhet från kollegor kring hur tekniken används i mer vardaglig praxis. Hur går det till att helt ersätta den konventionella avtryckstekniken med digital teknik hos den enskilde praktikern? Detta vill nog många som ännu inte fullt ut provat tekniken veta. Och här får vi svaren, berättar Kalle Arnelund.

Vi frågade också Kalle vad det betyder att protetikintresserade tandläkare, tandtekniker och representanter från industrin kommer samman på Tylösandsdagarna?

–    Detta är unikt tillfälle att se tekniken ur hela behandlingskedjan. Vi får utbyta erfarenheter och lära av varandra samtidigt som nya kontaktnät för framtida samarbete kan etableras. Den digitala processen är en kedja av lyckade händelser som ska resultera i en protetisk ersättning av hög kvalitet men samtidigt till minsta möjliga produktionskostnad och tid för patienten, avslutar Kalle.

Tylösandsdagarna arrangeras årligen av SFOP, Svensk förening för oral protetik. Genom årens lopp har protetikintresserad tandvårdspersonal träffats i Tylösand under såväl vetenskapliga som sociala former.

Läs mer om Tylösandsdagarna >>

Tidigare artikel på Dental24:
Digitala avtryck obligatoriskt för tandläkarstudenter på KI >>

Hotel Tylösand med Galleri

Taggar
Aktuellt