Digitala tekniker för framställning av tand- och implantatstödda proteser kan förbättra behandlingen för patienten

Avhandling

Per Svanborg, tandtekniker och doktorand vid Inst. för Odontologi, vid Göteborgs universitet, visar i en retrospektiv studie att framställda kobolt-krombaserade tandstödda proteser efter fem år är ett lovande protetiskt alternativ till andra dentala legeringar med få porslinsfrakturer eller andra komplikationer.

Bättre passform än konventionell avtrycksteknik
Broar framställda med den digitala avtryckstekniken hade statistiskt signifikant bättre passform jämfört med broar framställda med konventionell avtrycksteknik. Implantatstödda broar med en kärna av kobolt-krom eller titan kan framställas med både fräsning eller additiv tillverkning med kliniskt jämförbar passform. Fastbränning av porslin på implantatbroarna påverkade passformen oberoende av material och framställningsteknik, men förändringen är troligen inte kliniskt märkbar.

Mindre obehag och färre omgörningar för patienten
Vid en digital arbetsgång kan man komma ifrån konventionell avtryckstagning. Avtryckstagning inför protetiska behandlingar upplevs ofta som en obehaglig (för patienten) och teknikkänslig procedur. Det är också den vanligaste orsaken till omgörningar och att konstruktioner inte passar i munnen. Detta resulterar i återbesök för patienten, fler transporter mellan klinik och laboratorium, större materialåtgång och inkomstbortfall för tandläkare, tandtekniker och patient.
Eftersom passformen på CAD/CAM framställda broar är god kan de nya teknikerna tillämpas i kliniken, vilket leder till bättre kvalitet på protetiska konstruktioner, dessutom ger additiv tillverkning mindre materialspill jämfört med fräsning då pulvret som inte ingår i konstruktionen kan återanvändas.

149 patienter med 201 broar följdes retrospektivt i fem år
Syftet med den här avhandlingen var att studera CAD/CAM framställningsmetoder, materialaspekter och klinisk överlevnad av metall-keramiska broar i kobolt-krom, samt passformen på tand-, och implantatstödda brokonstruktioner. En studie av kobolt-krombroar med porslin gjordes för att utvärdera den kliniska överlevnaden på broar framställda med gjuttekniken. Etthundrafyrtionio patienter med 201 broar följdes i fem år retrospektivt genom att studera patientjournaler. För att studera CAD/CAM-tekniker så jämfördes passformen på frästa tandstödda tre-ledsbroar i kobolt-krom som framställts med hjälp av konventionella eller digitala avtryck. Dessutom utvärderades passformen på frästa och additivt framställda implantatstödda kobolt-krom-, och titanbroar före och efter att dessa genomgått porslinsbränning.

Per Svanborg
per.svanborg@odontologi.gu.se

Titel:
On CAD/CAM generated fixed dental prostheses, fit and effect of ceramic veneering

Avhandlingen ska försvaras den 16 december 2016 på Sahlgrenska Academy Institute of Odontology

Taggar
Avhandling