Digtala avtryck – Hög tid att hoppa på tåget!

Digitalisering

Tekniken fanns redan på 1970-talet. Kommersiellt fanns den att tillgå redan i mitten på 1980-talet. I Sverige dröjde det till efter 2010 tills att vi fick en grupp som kan betecknas ”early adopters”. Forskning visade att digitala avtryck ger ett mer exakt resultat än den traditionella metoden. Men den främsta fördelen är kanske att de snabbar upp processen radikalt. Det som talar emot är priset på investeringen samt givetvis arbetsomställningen.

Ny teknik roar och oroar

Var ligger vi idag i Sverige? Bedömare tror olika. Kanske 15 procent av alla avtryck som görs idag är digitala. Men andelen stiger hela tiden. Det är inte ovanligt med labb som har hälften digitala avtryck, och det finns redan labb som enbart arbetar med digitala avtryck. Många tror att tekniken kommer att explodera.

50 procent inom fem år, 90 procent inom tio år

Som VD för tandtekniker/labkedjan Nordentic är Filip Truedsson positiv till utvecklingen mot ett digitalt arbetsflöde.

– Vi har ju filen så fort den är tagen. Så du har en tidsvinst, en miljövinst, en ekonomisk vinst och inte minst en arbetsmiljövinst i det. Det är bara positivt.

Truedsson tror att tekniken inom kort kommer att bryta igenom på bred front.

– Många tandläkare säger själva att de är ett konservativt släkte. Det får ju inte bli fel. Man kan inte använda patienter som testråttor.

– Tekniken blir ju bättre och bättre, och mer användarvänlig. Det är inte mycket billigare nu, men tekniken har nått en ”tipping point”. Teknikens användarvänlighet och kvalitet anses nu vara tillräckligt god, för att fler skall våga ta klivet. Vi ser detta i all ny teknik som introduceras: Internet, e-mail, mobiltelefoni. Det tar 10–15 år innan det blir i allemans hand.

Utmaningen för Nordentic och andra labb är att det just nu finns både digitala och analoga processer.  Aktörerna tvingas vidmakthålla både den gamla och den nya tekniken.

– Både för oss och för tandläkaren är det ju dyrare att hålla på med två tekniker, jämfört med att bara hålla på med en av dem.

Truedsson ser egentligen ingen fördel med att använda de äldre analoga avtrycken. Han tror att analog dental avtrycksteknik går samma öde tillmötes som vinylskivan inom i underhållningsbranschen.

– Jag tror att vi når 50 procent inom fem år, och 90 procent inom tio år.

En kanske mer intressant utveckling blir hur den digitala tekniken förändrar relationen tandläkare – tandtekniker.

– Tandtekniker kommer att bli mer delaktiga i behandlingen, på ett tidigare stadie. Digitala avtryck måste göras rätt ifrån början. På analoga avtryck kunde tandläkare och tandtekniker i samförstånd parera missar. Det kommer inte att gå längre.

– Ett dåligt eller feltaget digitalt avtryck kan vi inte göra något åt. Vi måste bli bättre på att lära dem att göra rätt från början.

Michael Braian

En av Sveriges främste kännare av digital tandvård är Michael Braian i Malmö. Han är både tandläkare och tandtekniker. Han har doktorerat vid Malmö Universitet på digital tandvård – 3D-tekniker och intraoral scanning. Alltid tekniskt intresserad,  driver han en egen You Tube – kanal, där han testar 3D-printrar och andra digitala dentala produkter.  2014 vann han tävlingen ForskarGrandPrix. Idag föreläser han om ny teknik för intresserade skaror. Men i början när han berättade om tekniken var många skeptiska.

– Jag blev utskrattad av många kollegor i början. Då kom det uppgifter om 3D-printers som kunde kopiera nycklar och tillverka vapen. Ingen trodde att tekniken kunde ha nytta inom tandvården. De trodde det var PlayStation. Idag är det inte lika många som skrattar.

Det är ganska uppenbart att digitala avtryck – intraoral scanner och 3D-printers – slog, förklarar Braian. Det är ungefär som med alla andra digitala teknik som brutit igenom. Jämför exempelvis persondatorn med skrivmaskinen. Fördelarna är uppenbara. Man kan radera, ersätta, kopiera, klistra in, lägga in bilder, byta typsnitt, göra stavkoll…

– Man finner sig i den teknik man har just då. De första mobiltelefonerna var stora som kylskåp, och de var sensationella.

– Det samma gäller för avtrycken inom tandvården. De analoga möjligheterna är otroligt begränsade, jämfört med vad den digitala tekniken kan uppnå.

Just nu är utvecklingen inne i en gynnsam fas, anser Braian. Produkterna blir bara bättre och mer användarvänliga. Priserna blir mer överkomliga. Systemen är mindre låsta till producenter. Förr var det lite låst.

– Detta öppnar för mer möjligheter. Förr fick labben investera i ny teknik bara för att tandläkaren gjorde det.

När det gäller intraorala scanners är det läge att hoppa på tåget nu, anser Braian. Både prismässigt och utvecklingsmässigt är tiden mogen. Men tekniken lämpar sig inte för alla, betonar Braian.

– Om man blir irriterad över att man inte får iväg ett mail, kanske man skall tänka sig för innan man investerar i en scanner.

– Det är en maskin. Den har buggar, den skall uppdateras, den skall kalibreras, steglarna skall hållas rena.  Det kommer till mycket sånt. Det går inte att jämföra med ett konventionellt avtryck.

Problem med digitala avtryck kan uppstå när tandläkaren arbetar med ett ”analogt” mindset.

– Man tror man har ett avtryck i handen. Det funkar ju inte så. Man måste förbereda tanden annorlunda, man måste slipa annorlunda, man preppar på ett annat sätt. Den största skillnaden är att avtrycksmassan har viskositet, den flyter. Den flyter ned i små konkaviteter och håligheter i munnen. Så får man sitt avtryck. En scanner kan bara avbilda det den ser. Om den inte ser håligheten, då kan den inte avbilda den.

Det kan medföra att det blir svårare för en intraoral scanner att scanna ett område under tandköttet. Scannarna kan inte se igenom tandkött, blod eller saliv. Ligger det saliv på tanden, då avbildas den som en liten bubbla.

– Du måste ändra lite på dig, du måste göra saker lite annorlunda. Det tar tid att göra ett bra jobb. Man skall packa tråd, man skall stoppa blödning. Många reagerar på detta. Men utlämningarna går mycket fortare. Då får man en perfekt produkt som inte behöver någon efterbearbetning.

Tandläkare Martha Wedenmark scannar en patient

Lättare och roligare

Tandläkare Martha Wedenmark i Göteborg införde digital avtryckstagning i sin privata klinik år 2016. Då hade hon arbetat som tandläkare i över 20 år och gjort 100-tals traditionella avtryck. Hon ångrar inte sitt beslut.

– Det är lättare, det är roligare. Patienterna gillar det och personalen kan vara med på ett annat sätt. Det underlättar ju att man kan delegera lite.

Den digitala tekniken eliminerade ett stort osäkerhetsmoment i postgången. Ofta när de anlitade ett labb utanför närområdet, blev det förseningar. Tyvärr skapade den digitala tekniken ett nytt orosmoment:

– Förr vara det bara upp till mig och sköterskan om det skulle bli ett avtryck.  Nu är det upp till oss två OCH till nätet. Om det har hänt något med internetuppkopplingen, så trasslar det.

Det är lättare att visa avtrycken för patienten. Detta gör dem mer delaktiga i behandlingen, och kan möjligen ha ökat försäljningen.

– Patienter tycker ofta det är lättare att se på skärmen än på ett foto.

Det var en omställning att gå över till att arbeta digitalt. Man måste vara tekniskt lagt. Man måste tänka i digitala flöden.

– Det blir enklare på ett sätt, eftersom det blir mindre kladdigt. Och patienter tycker inte att det är avigt. Men vi får mer att göra kring det;  kalibrera den och hålla den i schack och köpa nya reservdelar. Det blir fler ställen att kontrollera.

Sara Graczyk, 30 tillhör en senare generation tandläkare.  Hon gick ut i arbetslivet 2016.  Idag arbetar hon på Tandvårdsgruppen i Kungälv. Saras erfarenheter påminner mycket om de som kollegan Martha beskrev.

– Det går mycket enklare och snabbare med scanningen. Det är framför allt tidsbesparande. Sedan slipper vi aspekten med att skicka avtryck på posten, vilket gör att de ofta kommer bort, eller fastnar någonstans på vägen. Och sedan när de kommer fram, passar de inte. På det sättet är scanning bättre.

– När man har scannat kan man bland annat se gipsmodellen och prepgränsen, precis som teknikerns ser det. Då har man möjlighet att göra justeringar innan man skickar iväg filen.

 

 

Tandläkare Sara Graczyk, Kungälv

Sara tycker inte att den första fasen är särskilt tidskrävande. Inte jämfört med att arbeta på det traditionella viset.

– Attityden hos patienterna är väldigt positiva. De är jättenöjda över att slippa massan i munnen. Den framkallar ibland kräkreflexer. De tycker att det är mycket bättre. Jag har testat bägge metoderna på mig själv, så jag förstår dem.

– Det är bökigt när man får tekniska problem. När nätet är nere går det inte att göra något. Då är det inte så himla roligt.

– Man kan inte heller göra allt med scanner. Vissa kanske gör det, men jag gör inte helproteser med scanner. Slemhinnan blir inte tillräckligt bra, tycker jag.

– Det funkar till mycket, men kanske inte riktigt allt ändå. Men det är väl en tidsfråga innan det fungerar där också.

Framtiden för digitala avtryck

När ny teknik introduceras i ett yrke, finns det alltid en grupp av yrkesutövare som brukar betecknas ”eftersläntrare”. De är skeptiska till tekniska innovationer och håller sig till traditionerna. Inom den svenska tandvården finns stor grupp tandläkare som är nära pension, och möjligen ointresserade av att investera i ny teknik. I början hade många tandtekniker farhågor. Skulle de digitala avtrycken nu skickas till låglöneländer, istället för till svenska tandtekniker? Eller skulle materialet nu fräsas fram direkt hos tandläkaren och göra tandteknikern överflödig? Så tycks det inte ha blivit.

Utbildningen i Sverige har ett ansvar

Tyvärr har utbildningarna i Sverige inte insett vartåt vinden blåser. De borde få ökade ekonomiska resurser till detta, avslutar Michael Braian:

– Det är viktigt att de studenter som nu utbildar sig verkligen får känna på det här. Om det är någonstans som man formas så är det under utbildningen. Många elever är totalt digitaliserade. De har inga skrivblock. För dom är det helt naturligt att jobba på det här sättet. De som börjar tidigt med detta, kommer också att hjälpa till att utveckla det till något bättre.

– Tandläkare är innovativa och har många bra idéer. Det digitala ligger nära till hands. Många som idag skall studera, har suttit med datorer och TV-spel i hela sin uppväxt. De kan ju den här världen.

/Dental24

 

ATT TÄNKA PÅ:

Michael Braians tips: 

Hör av er till en av återförsäljare och fråga om ni får låna ett system en vecka. Det kan jag rekomendera alla. Jag vet inte om återförsäljarna gillar att jag går ut och säger detta. Men jag tycker att man skall få låna ett system för att kunna testa ut det. Inte på en mässa, utan på sin egen mottagning, i hemmamiljön.  Jag vet att många återfösäljare har system för utlåning.

Filip Truedssons tips: 

Vänta inte på den perfekta ”Nästa generation”-tekniken. Köp en utrustning som är tillräckligt bra idag. System är en liten djungel idag. Det finns inget system som satt sig idag.  Rådgör med ert tandtekniska labb.