Ditt tangentbord – en infektionshärd!

Hygien

En amerikansk hygienstudie av tangentbord i sjukhusmiljö visade att 50 % av tangentborden var besudlade med patogener. En annan studie visade att tangentborden var smutsigare och smittsammare än toaletter. Tangentborden hade upp till 400 gånger fler bakterier än toaletterna.

Vi tror ofta att god handhygien inom vården ska skydda mot kontaktsmitta men tyvärr var det endast 40% av vårdpersonalen som följde dessa riktlinjer fullt ut enligt 34 brittiska studier.

Smutsiga tangentbord i vårdmiljö sprider farliga virus och infektioner.

Sprider förkylningsvirus och sjukhusrelaterade infektioner

Tangentborden är i princip en spegel av vad som finns i vår näsa och vårt mag-tarmsystem. Via tangentborden sprids förkylningsvirus och vinterkräksjuka bland personalen. Men än värre, tangentborden misstänks också vara en brygga för sjukhusrelaterade infektioner.

Varje år drabbas mer än 2 miljoner patienter av sjukhusrelaterade infektioner, varav 90.000 får dödlig utgång. Ett sätt att undvika spridning av bakterier är att regelbundet rengöra och desinficera tangentborden.

Desinficering och plastskydd

Vid rengöring av vanliga tangentbord kan man börja med att skaka ur partiklar som fastnat. Använd sedan en mjuk duk med desinficeringsmedel och försök komma åt och rengör runt alla knappar. Alternativet är att använda sig av ett plastskydd som ska bytas eller desinficeras minst en gång per dag.

Det finns numera nya typer av mer hygieniska tangentbord som passar bättre inom vårdsektorn. Dessa är täta och släta och kan enkelt torkas av och desinficeras.

 

Källor:

  1. Bacterial Contamination of Keyboards: Efficacy and Functional Impact of Disinfectants. Published by: The University of Chicago Press on behalf of The Society for Healthcare Epidemiology of America
  1. University of Arizona, BBC News Online. 

 

/Lina Nordström, Marknadschef
TS Dental

 

Taggar
Hygien