DosReg ger sjukvården och tandvården verktyg att minska onödiga stråldoser

Strålsäkerhet

SSM har infört en ny inrapporteringsväg för dosuppgifter som även berör drygt 150 verksamheter inom tandvård som använder CBCT-utrustningar.
Inrapporteringen av dosuppgifter är obligatorisk.

Genom ett nytt webbverktyg, DosReg, ger Strålsäkerhetsmyndigheten sjukvården verktyg att optimera sina radiologiska undersökningar. Enligt föreskrifter är de ålagda att optimera undersökningsmetoderna för att hålla stråldoserna inom vården så låga som det rimligen är möjligt.

Stråldoser inom vården ska hållas så låga som det rimligen är möjligt utan att göra avkall på den diagnostiska informationen i bilderna. Sedan 2002 kräver Strålsäkerhetsmyndigheten att sjukvården mäter och rapporterar diagnostiska standarddoser (DSD). Uppgifterna har används som underlag för att fastställa diagnostiska referensnivåer (DRN). Systemet har varit effektivt för att minska stråldoserna till befolkningen men det har krävt stora resurser, både från sjukvården och från myndigheten.

Därför har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram ett nytt webbverktyg, DosReg. Huvudsyftet har varit att effektivisera processen från insamling till analys och fastställande av nya eller reviderade referensnivåer men även att samla in underlag för skattning av stråldosen till befolkningen.

Källa:Strålsäkerhetsmyndigheten